Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1118
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/1814 | Antic 1814 | Antic G.17
Title of volume Historia de Ras[´]il ( al llom a ploma a l’anglesa)
Copied 1401 - 1450 (Beltran)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: XI s/n + [xj]-clxxxx[v] + clxxxx[viij]-ccvj + IX s/n (fol. ant.)
ff.: IX s/n + 1-195 + IX s/n (fol. mod.)
Collation 111 214 3-1312 1414 1512 162tt2/6 1712
Page Layout 2 columnes (a tot el volum)
27 línies (f. 170)
Size relligadura 285 × 210 x 50 mm (pla anterior)
pàgina 280 × 213 mm (f. 170)
caixa 183 × 172 mm (f. 170)
columna 183 × 80/77 mm (f. 170)
intercolumni × 14 mm (f. 170)
Hand semigòtica del s. XV amb influència encara de la cursiva del XIV (Beltran)
Watermark flor (al f. 196, i a tots els folis de guarda, anteriors i posteriors, de paper diferent al del cos del volum) (Piccard XII II 1296, Arnhem: 1413-14;)
flor (al f. 195) (semblant a Piccard XII IV 2060, geNT: 1459, però més petita)
flor flor rodona amb antena i doble creu o només amb antena (als folis de guarda en blanc) (molt semblant a biteca/filigranes nº 61005 y 61002 [f. 196] amb doble creu; [f. 200] sense creu)
flor en forma de clavell, amb una sola fulla (al cos del volum)
Pictorial elements Caplletres: s'ha deixat en blanc els espais per a caplletres, assenyalant-les amb lletres de guia, tot i que en alguns folis una mà maldestra posterior les ha dibuixades (p. e. ff. 77vb-78vb)
Rúbriques espai en blanc per a les rúbriques
Other features Justificació: sembla a punta de carbó molt fina, que gairebé no ha deixat rastre (part catalana)
Justificació: alguns folis a punta de plom i d’altres a punta de carbó molt fina (part castellana)
Pautat: pautat senzill per a dues columnes (esquema Derolez 43) sense línies de guia per als renglons
Perforacions: rodones situades als marges del foli, les que assenyalen les linies verticals es troben més lluny de les línies de caixa que les que assenyalen les horitzontals, fetes pel que sembla des del recto amb un punxo menut
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: amb quatre perforacions rodones als angles de la caixa i altres dues al marge, exterior, la superior a 25 mm de la línia de justificació i la inferior a 10 mm de la línia de justificació inferior
Reclams: horitzontals al peu de la segona columna del verso gairebé fent caixa amb el marge exterior, sense decoració
Signatures: no es veuen
Condition les guardes anteriors i posteriors són de paper antic, diferent al del text i estan en blanc, així com els ff. 4v-6v. Volum amb dues foliacions, una antiga en tinta i xifres romanes (sovint tallada), i una altra a llapis, totes dues a l’angle superior extern. La foliació antiga assenyala la pèrdua de al menys 10 folis al començament del volum. Foliació moderna sense errades, l’antiga, allà on es pot comprovar presenta només una errada: xxxxvj (per xxxxivj). Donat que al primer quadern conservat li manca un foli, hi hauria davant un quinió, del qual només s’haurien numerat 9 folis i que podria haver contingut una taula del volum o una altra obra. Els dos folis finals no formen bifoli. El manuscrit té taques de brutícia, però es troba en força bon estat de conservacio. La part inicial (ff. 1-36) és la que es troba més deteriorada, amb folis fora de la seva posició, alguns marges trencats (afecta l’estrip al text de les darreres línies del f. 12ra). Manquen els folis I-X i entre els actuals ff. 185-186 es veuen dos talons que corresponen als ff. clxxxxvi-clxxxvij de la foliación antiga i després del f. 195, darrer del text, es veu un bocí de paper que podria correspondre a un foli arrencat; veiem també alguns fons de quadern per a consolidar alguns plecs. Els ff. 20vb-29ra, 35-36 que contenen la Historia de Amic e Melis en castellà pertanyen a una part desordenada del volum. Volum restaurat fa molt de temps, folis i, nicial i final amb els marges gastats i trencats; volum emmarronit per les taques d'humitat. Reforços de quadern en paper.
Binding en pergamí flexible (fa una mica de solapa), del s. XVII, la part interior està protegida per folis de paper enganxats, sense filigrana visible. No té altra decoració que el títol escrit al llom en tinta marró
History of volume Adquirit 1735
Previous owners (oldest first) Jerónimo Zurita y de Castro, Mestre racional de Saragossa [1571] 1580 ad quem
Gaspar Galceran de Castre Pinós de So i d'Aragó-Gurrea, 1r. Comte de Guimerà [1599] 1638 ad quem (De Andrés)
Casa d'Hijar (família) 1638 a quo (De Andrés)
Isidro Fadrique Fernández de Híjar de Portugal y Silva, 7è. Duque de Híjar 1735 venta a la BNM (De Andrés)
Associated persons Altres ingressà a la Biblioteca quan era director Blas Antonio Nassarre, bibliotecari
Nom de al f. ccviiv una nota esmenta a Juan Francés (Floruit 1600 [?] - 1700 [?])
Nom de al f. I modern, al marge superior es llegeix Raval, altre podria tracter-se de? Pere Pau Raval
Associated Texts Conté al f. 195v es copien quatre estrofes de texid 2566 Gómez Manrique, Cuando Roma conquistaba castellà
Conté als ff. 20vb-29ra i 35-36 texid 1388 Desconegut, Història d'Amic i Melis (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410 castellà
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció del Ms. Crònica dels reis d'Aragó (Microfilm del Ms. Madrid: BNM 1814 (2002)
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Catalogat a: Andrés (1988), “La valiosa colección de códices del Conde de Guimerá en la Biblioteca Nacional”, Varia Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz 50, 51 i 53 , n. 24
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 5:219-20
Tractat a: Arco y Garay (1942), Repertorio de manuscritos referentes a la historia de Aragón 139 i 142 , n. 322 i 336
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 34
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 82-3
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 160-4 , n. XLIII
Note Al verso del f. ccvii (antic) una nota de mà del s. XVII diu: “Juan Frances, de Barcelona, falto en castellano”. A l’espai en blanc abans del començament del text es pot llegir una anotació del s. XVII probablement que diu “A este Autor no se puede dar | credito por que todo lo que toca | al principio es fabula y en lo | demas supo poco delas cosas de | Aragon y Catalunya. [firma].” No es veuen anotacions marginals a la part catalana. Al f. 195rb algú va afegir una nota al final del colofó, avui esborrada, que hem intentat llegir amb llum negra; sembla tractar-se d’una fórmula de colofó en llatí de les habituals: "Quj scripsit scrib[…]".
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000045896&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 152
Location in volume ff. i-clxxxra (text castellà)
ff. 1-170 (fol. mod. text castellà)
ff. clxxx-ccvij (text català)
ff. 170-195rb (fol. mod. text català)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1106
Desconegut. Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona (?)
Language català
Date traduït 1369 a quo
escrit 1336 a quo - 1359 a quo
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1564
Francesc de Barcelona. Llibre de les nobleses dels reis
Language català
Date escrit 1400 - 1410
Incipits & explicits in MS text I: [ 1ra] [q]5uando ercoles entro en spana edifico villas | y castillos y specialmen|te edifico Balaguer | eran las gentes de vr|gell tan cruelles que en ninguna ma|nera no las podia domar nj traer ala | su voluntat por quanto ell hauja poca | gente … [ 169vb] … que honor vuestro sea que mjentre vida nos baste syempre | vos seguiremos
text II: [ 170ra] [e]3 mes feya lo dit Rey | carles e los francesos | oppremjen e fayren | moltes jniuries e vilanjes als no| bles e cauelles [sic] e populars del dit | Regne de Sicilia despuncelants diuerses virgens e ja|ent se carnalment e fort auol ment | ab les mulers e vidues dela terra | de Sicilia … [ 195rb] … E puys fonch trasladat | al monestir dels frares menors | dela Ciutat de Leyda a xvij | dias de abril del any M ccc | Lx viiijo. per son fill Rey | en Pere
colofó: Qui scripsit scribat semper | cum domjno viuat
References (most recent first) Tractat a: Soberanas (1961), Crònica general de Pere III el Cerimoniós dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya. Primera edició del seu text català 195 , n. Ms. F
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 563-4 , n. Ms. G
Note Gran part del text històric està redactat en castellà; el text català parla dels fets del rei Pere, del seu fill Alfons, de Jaume I i d'Alfons el Benigne. Una mà maldestra i diferent amb tinta d’un color diferent afegeix al final: "ffinito libro ssit laus glorja | Christo, i després hi ha un passatge esborrat
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-13