Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11188
Authors Casa dels Jurats
Titles Disposició sobre la jurisdicció dels Cònsols de la Mar sobre drets mercantívols
Date / Place promulgat 1415 [?] - 1440 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10830
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness f. 67r-v
Title(s) Casa dels Jurats, Disposició sobre la jurisdicció dels Cònsols de la Mar sobre drets mercantívols, promulgat 1415 [?] - 1440 [?]
Incipit & Explicits dispositio: [ 67] J4tem com perla transportacio ffeta en los consols dela mar Jurjdiccio dels ffets mercantiuols sien ffets al senyor Rey e a sos drets grans preiudicis … [ 67v] … ala scrjuania del Consolat hon fossen mesos los dines procehints de scrjptures dela Cort dels dits consols
Note segueix una disposició en llatí de 1321
Record Status Created 2010-12-27
Updated 2013-03-07