Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11186
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Confirmació de capítols del gremi dels Corredors d'orella
Date / Place promulgat 1438-06-17
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9841
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca del Monestir de Santa Maria la Real, Privilegis, BB-II-376 (BITECA manid 2431)
Copied 1409 - 1417 (part més antiga)
1409 (fitxa inserta en el llibre)
Location in witness pp. 65-67
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Confirmació de capítols del gremi dels Corredors d'orella, promulgat 1438-06-17
Incipit & Explicits rubr.: [ 65] Sobre los corredors dorella
intitulatio: Nalfonso per la gracia de deu Rey darago … de Cerdanya
salutatio: A la molt Jllustre Reyna nostra molt cara e molt amada muller … Salut e dilectio
intr.: En los capitols que los faels nostres en Berenguer Vuic … ha dos capitols del tenor seguent
dispositio: Jtem com per lo molt alt senyor Rey en fauor de la mercaderia no ha molt sia stat atorgat cert priuilegi sobre los corredors … [ 67] … e complit aquest nostre manament
datatio: Dade en Gayeta a xvij dies de Juny en lany dela Natiuitat de nostre senyor M [sic] M CCCC xxx viiij. Rex Alfonsus
Note en el manuscrit posa a bolígraf vermell “1438”. Segueix una carta en llatí amb una nota final en català
Record Status Created 2010-12-27
Updated 2013-03-07