Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1117
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles De les naus armades, galees i sageties
Date / Place promulgat 1336 - 1387
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
References (most recent first) Editat a: Capmany de Monpalau i Surís (1791), Código de las costumbres marítimas de Barcelona hasta aquí vulgarmente llamado Libro del Consulado 191-215 (apèdix, ed. una trad. castellana)
Subject Catalunya-Aragó (regne)
MAR
DRET
CIÈNCIA MILITAR
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2827
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2 (BITECA manid 1284)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness ff. lxvijv-lxxva ff. 72vb-75va
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, De les naus armades, galees i sageties, promulgat 1336 - 1387
Incipit & Explicits rubr.: [ 72vb] Assi parlarem de les Naus armades e de les Gualeres e de les sageries com deuen partir ny com deuen paguar a aquells qui ab eyls yran
text: P12Rimerament deu jurar lalmiral e lo capita e los armadors que eyls paguen lo senyor dela Nau … [ 75va] … E si deuallan a meny leuan hora segons que sera la Quantitat dela moneda
Note segueix un colofó mig esborrat
ID no. of Witness 2 cnum 166
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 124 (BITECA manid 1040)
Copied Barcelona: 1481 - 1500 (J. Riera)
Location in witness ff. cxxxxviiiira-clxiiiivb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, De les naus armades, galees i sageties, promulgat 1336 - 1387
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxxviiiira] Aci parla deles naus armades e de les galeas e deles sageties com deuen partir / ne com deuen pagar a aquells qui abelles hiran E primerament com lalmjrall … e lo Capita deuen Jurar
text: P4rimerament deu Jurar Lalmirall e lo Capita e los armadors … [ clxiiiivb] … e si de ualla ames leuan hom segons que sera
colofó: Ffinito Libro sit laus gloria Christo
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02