Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1117
City and Library Salamanca Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas
Collection: Call number 2664 | Antic Palacio 2-I-2 | Antic Colegio de Cuenca, 83
Title of volume REYES DE ARAGON ( al teixell)
Croniques dels reys darago e dels Comtes de barchinona ( al foli 5 prel. en lletra gòtica)
Copied Barcelona [?]: Barcelona: Escriptori real (Pere III) [?] (Bohigas), 1370 ca.
1369 d.
1341 - 1360 (Soberanas)
1401 - 1450 (Faulhaber)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 82 (= 4 + 1-74 + 4)
Page Layout 2 columnes (llevat del foli 1, que duu una orla miniada)
28 línies
Size pàgina 277 × 210 mm
pàgina 290 × 220 mm (Soberanas)
caixa 170 × 130 mm
Hand primer copista (1-64va)
lletra de finals s. XIV (els dos darrers capítols) (Soberanas)
Pictorial elements Orla orla al primer foli (amb figures dels sis àngels, 4 profetes, sant Jordi la donzella i el drac, animals i escuts)
Miniatures: al folis 17v i 25
Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons que trespassen l'intercolumni
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia sembla en blanc
Reclams: horitzontal centrat
Condition els folis preliminars i finals en paper; són en blanc el f. 67v i el 68v
Binding en pell
Previous owners (oldest first) Ripoll: Monestir de Santa Maria (era al monestir al s. XVII encara, i s'hi veuen notes de preses d'hàbit al monestir del s. XVI)
Cuenca: Colegio Mayor 83 (ex-libris: "de la Bibliotheca del Colegio Mayor de Cuenca")
Madrid: Biblioteca de Palacio 2-I-2, 1070
Associated persons Firma a la contraportada Alfonso XIII, Rei d'Espanya [1886 - 1923]
Anotacions de al f. 3v anotació de 16 de gener de 1549 en italiàon s'esmenta a Corradinu Valguanera (Naixement Sicilia) (“viny jn barsalona lo magnifico Corradinu Valguanera siciliano (…)”)
Altres al f. 5 prel. una mà del s. XVI suposa que l'autor de l'obra fou Pere Miquel Carbonell i de Soler (Mossèn), notari (' ' echa segun se presume por Carbonel”)
Altres encarregat per Pere d'Aragó IV el Cerimoniós, Rei de Catalunya-Aragó [1336 - 1387]
Other Associated Texts cnum 1733 MS: Jaume Domènec… Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1379-08 a quo - 1410 [?]…. Madrid: Nacional (BNE), MSS/1609, 1600
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Mateixa decoració que manid 1345 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 99. 1371 - 1380. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1345 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 99. 1371 - 1380. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
References (most recent first) Tractat a: Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 184 , n. 20
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Faulhaber (1991), Inspecció personal
Descrit per: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 115-7
Tractat a: Bohigas (1972), “El llibre manuscrit en llengua catalana”, Commemoració dels 500 anys del primer llibre imprés en català 73
Tractat a: Soberanas (1961), Crònica general de Pere III el Cerimoniós dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya. Primera edició del seu text català 191-3 (esp.) , n. Ms. A (base ed.)
Catalogat a: Menéndez Pidal (1918), Crónicas generales de España. Descritas por Ramón Menéndez Pidal, con láminas hechas sobre fotografías del conde de Bernar 96-102 , n. 17
Catalogat a: Massó Torrents (1888), Manuscritos catalanes de la Biblioteca de S. M. Noticias para un catálogo razonado 22
Note Bohigas el relaciona amb BNP esp. 99, pel que fa a les seves característiques externes i de decoració. Al f. 2 prel. anotació de professió d'un monjo de Ripoll de 1505 i al peu de la recepta altres dues anotacions semblants, la primera de 1525; als ff. 4v-5r un calendari del segle XIV; al final oracions amb lletra del segle XVI. Duu alguns folis preliminars. Manuscrit en exposició al gener de 2005, es va consultar una reproducció fotogràfica
Internet http://hdl.handle.net/10366/125980 pdf vist 2015-07-28

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1742
Location in volume f. 2 prel.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2252
Desconegut. Oració per a mal de queixal
Language català
Date escrit 1350 - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2 prel.] Recepta per mal de caxal y de dents
text: + Jhs. maria salvos + ave Jesus ver fill de deu es nat en betllem per nostra salut … + Axi com aquestes paraules stan en pura veritat axi sia aquesta dona gorida de mal de caxals y de dents y de tot mal amen. fiat fiat fiat +++++
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 151
Location in volume ff. 1-64v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1106
Desconegut. Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date traduït 1369 a quo
Title(s) in witness Croniques de reys darago e dels comtes de barchelona, 5 prel.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] De la poblacio despanya e perque hac nom
text: [ 1] S11Egons que hauem lest en molts libres … [ 64v] … E puys fo trelladat en lo monestir dels frares menors dela dita ciutat deleyda
colofó: Iste fuit cognomjnatus benignus ex eo quod fujt curialis in uerbis et familiaritate eius subditis quod tanquam socius erat eis
References (most recent first) Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 559-61 , n. Ms. A
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8743
Location in volume ff. 64va-66rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4876
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Breu crònica del rei en Pere el Cerimoniós
Language català
Date compilat 1387 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 64va] Del Rey en Pere
text: L3O Rey en Pere fo fill del dit Rey Ambos succey a aquell en lo Regna … [ 66rb] … Emori en la Ciutat de barchelona la ujgilia de aperiçi En lay M.ccc.lxxxvij. e fo soterrat en la Seu de barchelona puys fo trelladat al monastir de Poblet E jaqui dos fills so es limfant don Johan primogenit E limfant don Merti duch de mont blanch
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1729
Location in volume f. 66rb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1104
Desconegut. Crònica del regnat de Joan I
Language català
Date escrit 1418 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 66rb] Del Rey en Johan
text: L2O Rey en Johan fo fill del dit Rey en .P. he ague .iij. mullers … [ 66vb] … E mori en lo loch de foxa en ampurda a xviiij djas de May del any. MCCC.LXXXXVI E fo soterrat en la Seu de barchelona E puys treladat en lo Monastir de Poblet
Note segueixen anotacions en llatí. Segons Massó, Historiografia, abans d'aquesta crònica es copia una Croniqueta de Pere III
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-07-28