Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11177
Authors Joan II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Pragmàtica sobre els rocins
Date / Place promulgat València 1470-04-08
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Promulgador: Joan Francesc de Pròxida, Comte d'Almenara
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11679
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness f. cxlviiv
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sobre els rocins, promulgat 1470-04-08
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlviiv] La pracmaticha dels rocins darrera ques publica en virtut de certa letra que vench del S. R. dat en monço a viij de abrjl any M cccclxx
intr.: Ara hoiats queus fan saber de part dela Maiestat del molt alt S. R. e perla sua Maiestat lo molt noble don Johan de proxita caualler conseller … la qual es del tenor seguent
salutatio: Al spectable amat conseller e Camarlench nostre lo comte de cocentayna portant veus de Gouernador general … camarlench nostre
dispositio: Segons som jnformats per alguna no bona djligencia vostra e dels altres officials nostres de aqueixa nostra Ciutat de valencia en no fer obseruar la pracmaticha pernos feta sobre lo tenjr dels rocins … manant la present esser publicada per la present ciutat de valencia e lochs acostumats de aquella per que deles dites coses per algu o alguns no puixa esser ignorancia allegada
datatio: Secundam anno anatiuitate domini Mo cccc lxxo en Miquel artus trompeta … e lochs acostumats de aquella ell e sos companyons
Note segueixen documents en llatí fins al final del volum
Record Status Created 2010-12-22