Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11175
Authors Joan II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Disposició per a perseguir fets criminals
Date / Place promulgat 1470 ca.
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Promulgador: Joan Roís de Corella i Llançol de Romaní, 2n. Comte de Concentaina
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11677
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness f. cxxxij
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició per a perseguir fets criminals, promulgat 1470 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxij] La crida ques feu de manament del S. Rey ab la qual se desgujaren tots los gujats de proces de absencia per lo dit senyor
dispositio: Ara hoiats queus fa asaber lo molt spectable noble e magnifich senyor deu Johan roiç de corella … mana publjcar la prouisio del tenor seguent
intitulatio: don Johan per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
salut.: Als noble [sic] magnifichs amats consellers e feels nostres los portant veus de general gouernador … Saluts e diligio [sic]
dispositio: per justs respectes e consideracions qualseuol gujatges de qualseuol crims e delictes per los quals processos de absencia … per que algu no puixa allegar ignorancia de aquella ne deles coses en aquella contengudes E guart si quj guardar siha
Record Status Created 2010-12-22