Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11174
Authors Joan II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Crida sobre la revocació del guiatge (disposicions per a perseguir fets criminals)
Date / Place promulgat 1470-08-02
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Promulgador: Joan Roís de Corella i Llançol de Romaní, 2n. Comte de Concentaina
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11676
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness f. cxxx
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Crida sobre la revocació del guiatge (disposicions per a perseguir fets criminals), promulgat 1470-08-02
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxx] La crida dela Reuóca/cio dels Guiats per la Maiestat del S. Rey
dispositio: Ara hoiats queus fan saber los molt spectable noble e magnifichs don johan roiç de corella Comte de cocentayna Conseller e camarlench (…) e Gouernador del Regne de Valencia … la qual es del tenor seguent
intitulatio: Don johan per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
salutatio: Als spectable noble magnjfichs amats consellers e feels … salut e dileccio
dispositio: Anostra noticia es peruengut com en la dita ciutat e Regne de valencia se perpetren tots jorns molts cassos de morts … per que de aquelles ignorancia allegar nos puixa E guard si quj guardar si ha
datatio: Die secunda Augusta Anno Mo cccc lxxo Miquel artus trompeta publich … la dita crjda ab sos companyons per los lochs acostumats dela present ciutat
Note segueixen documents en llatí
Record Status Created 2010-12-22