Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11173
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Disposicions sobre drets marítims
Date / Place promulgat 1432-02-08
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject COMERÇ
MAR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11361
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness f. cxxr-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Disposicions sobre drets marítims, promulgat 1432-02-08
Incipit & Explicits rubr.: [ cxx] contra los qui meten per força homens en Galees
dispositio: Ara hoiats queus fa hom a saber de part del molt alt senyor Rey que per prouehir al repos e assosech dela cosa publica de tots sos Regnes e terres e senyaladament per tolre labus que algunes persones accepten cascun dia ço es de pendre homens vitualles … [ cxxv] … mana lo dit senyor la present esser \publicada/ ab veu de crida publica pertal que daciauant algu no puixa ignorancia allegar E guart si quj guardar si ha
datatio: Die sabbati jntitulata viija. mensis ffebruarij Anno Mo cccco xxxijo lorenç artus trompeta dela dita Ciutat … feta la damunt dita crida per los lochs acostumats dela dita Ciutat
Record Status Created 2010-12-22
Updated 2014-02-25