Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11172
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Disposició sobre la caça en mar o en albufera
Date / Place promulgat 1406-07-01
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Associated Persons Promulgador: Joan II el Sense Fe, Rei de Catalunya-Aragó [1458 - 1479]
Associated Texts Part de texid 2609 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
Subject MAR
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11359
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. cxviiijv-cxviiijv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició sobre la caça en mar o en albufera, promulgat 1406-07-01
Incipit & Explicits intitulatio: [ cxviijv] J3ohannes dei gratia Rex Nauarre jnfans et Gubernator generalis … fratris nostri Carissimj
salut.: dilectis nostris baiulo generalj … Salutem et dileccionem
intr.: Quja per brachium vniuersitatum Ciujtatum … Capitulum tenorjs sequentis
dispositio: Jtem senyor com per furs e priuilegis del present Regne tots los habitadors de aquells puixen liberament e sens pagar algun dret caçar axj en mar com en albufera … [ cxviiij] … no obstants qualseuol jnjvicion fetes en contrarj
certificació: quorum vobis dicimus et mandamus de certa sentencia … [ cxviiijv] … aljqua racione
datatio: datum die Julij Anno anatiuitate dominj Mo CCCCo xxxxvjo El Rey Johan
Record Status Created 2010-12-22
Updated 2013-04-10