Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11171
Authors Joan II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Edictes
Date / Place promulgat 1469-05-20
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Promulgador: Lluís de Cabanyelles i de Vila-rasa, Governador de València [1479 - 1503]
Encàrrec: Ambròs Alegret, notari (1425 a quo)
Associated Texts Idèntic a? texid 11161 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Pau e treva amb el rei de Castella, promulgat 1429
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11356
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. lxxxxviij-c
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Edictes, promulgat 1469-05-20
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxxviij] Los edictes e terres Reyals manats publicar per lo Magnifich Mossen Luis de cabanyelles lochtinent general de Gouernador a instancia del discret Nambros alegret Sindich de Valencia qui feu la presentacio dels dits edictes a xv. del mes de janer any deius scrjt
intr.: A4ra hoiats queus fa a saber lo molt magnifich Mossen luis de cabanyelles caualler Conseller e coper dela Sacra Maiestat … la qual es del subseguent tenor
intitulatio: Nos don Johan per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
dispositio: Com nos ab no poqua cura continuament entenam vers la conseruacio tuycio e bon stament de nostres Regnes e terres haiam proposat de opposar nos e obujar al Rey de castella … [ c] … per que daquelles nos puxan per algu o alguns ignorancia allegar e guart si quj guardar siha
auten.: Die vicesima Madij anno Mo cccclxviiijo en Miquel artus trompeta … feu la dita crjda per la present Ciutat e lochs acostumats de aquella
Note segueixen tres disposicions en llatí. Al f. cij hi ha la “Resposta per lo dit S. R. al lochtinent de Gouernador […] ala consulta que aquell feu al dit S. R. sobre lo pagament o exencio dels dits salaris e haueries”
Record Status Created 2010-12-22
Updated 2010-12-22