Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11168
Authors Ferran I, Rei de Nàpols i Sicília
Titles Pragmàtica sobre els rocins
Date / Place promulgat València 1468-09-02
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11354
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness f. lxxxvjr-v
Title(s) Ferran I, Rei de Nàpols i Sicília, Pragmàtica sobre els rocins, promulgat 1468-09-02
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxvj] Aquesta crida fon feta per prouisio e manament del senyor \Rey/ don ferrado [sic] Rey de Sicilia manant seruar la pracmaticha dels rocins la qual es jnserta en la present
intitulatio: D2on fferrando per la gracia de deu Rey de Sicilia … e senyor dela Ciutat de balaguer
salutatio: Als spectables nobles magnjfichs amats consellers e feels del dit senyor Rey … Salut e dileccio
intr.: Attenents e considerants la Maiestat del senyor Rey zelant lo repos de sos Regnes e terres e singularment deles presents Ciutat e Regne … pracmaticha sanccio del tenor seguent [f. lxxxvjv] nostra voluntat
invoc.: En nom de nostre senyor deu etc jnsertat
dispositio: E nos uehents la prejnserta pracmaticha sanccio esser molt vtil e necessarja al seruey del dit senyor Rey e nostre e al benefici tranqujllitat repos e deffensio del dit Regne … que sia fet com aquesta sia
datatio: dat en lo palau Reyal de valencia ados dies del mes de setembre en lany de nostre senyor M cccc lxviijo Rey ferrando [segueixen signatures]
auten.: Nona septembre Anno Mo cccclxviiijo Miquel artus trompeta … hauja publicada la dita crida per la ciutat de valencia e lochs acostumats de aquella
Record Status Created 2010-12-22
Updated 2010-12-22