Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11166
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Pragmàtica sanció a precs dels jurats de València
Date / Place promulgat València 1446-07-20
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Promulgador: Joan II el Sense Fe, Rei de Catalunya-Aragó [1458 - 1479]
Note promulgada essent lloctinent general del rei Alfons el Magnànim
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11351
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. lxxvjv-lxxvijv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció a precs dels jurats de València, promulgat 1446-07-20
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxvjv] pragmaticha dela lotia e dela coltellada perla cara
intr.: Ara hoiats queus fan a saber de part del senyor Rey de Nauarra lochtinent general del molt alt senyor Rey que asuplicacio dels jurats … ha atorgat ala dita Ciutat vna pragmaticha sanccio e o priujlegi del tenor seguent
intitulatio: Nos don Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra … lochtinent general del molt alt senyor Rey frare nostre molt honrat
dispositio: volents quant en nos es posar e constituhir en tranquilljtat e repos la Ciutat de valencia Ciutadans vehins … [ lxxvijv] … En testimonj deles quals coses manam la present esser feta ab lo sagell Reyal empendent guarnjda
datatio: dat en valencia a xx dies de juliol en lany dela natiuitat de nostre senyor M cccc xxxxvj … any dotze e dels altres Regnes xxxj. El Rey Juhan
conf.: perque ab la present publica crida e notiffiquen totes les dites coses e cascuna de aquelles atot hom en general … ignorancia noy puxa esser allegada e guart si quj aguardar siha falco
Record Status Created 2010-12-22
Updated 2013-04-10