Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11162
Authors María de Castilla, Reina de Catalunya-Aragó
Titles Provisions reials de 1435
Date / Place promulgat 1435-09-22
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11347
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. lxvij-lxxjv
Title(s) María de Castilla, Reina de Catalunya-Aragó, Provisions reials de 1435, promulgat 1435-09-22
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvij] Certes prouisions fetes per la molt alta Senyora Reyna lochtinent general del molt alt Senyor Rey les quals foren publicades ab crida de trompes e tabals dijous a xxij. de setembre lany M cccc xxxv. les quals son vt sequitur
invoc.: A laor e glorja de nostre senyor deu e de nostra dona sancta Maria … sent vicent Martir singular aduocat de aquesta Ciutat
intr.: Ara hoiats queus fem saber de part dela molt alta senyora Reyna … en la manera e forma seguent
tit.: De jures
dispositio: Si algu en joch o en altra manera jura per alguns membres de deu o dela verge … [ lxxjv] … la dita molt alta senyora Reyna mana esser publicades ab veu dela present publica crjda per ço que per alguns o algunes no puixa esser ignorancia allegada
datatio: Die jouis jntus vicesima secunda mensis septembrijs anno anatiuitate dominj Mo cccco xxxvo berthomeu andres trompeta … e per los lochs acostumats de aquella ab sos companyons
Note inclou les següents provisions: “de taffureries”, “de juguados”, “de onzeners”, “que puixa esser procehit a instancia del fisch”, “com se deuen partir les penes”, ‘si lo marit consentra adulteri ala muller”, “dels Monastirs”. Text molt semblant al TEXID 11157. Segueix una provisió en llatí amb la rúbrica en català: “Prouisio Reyal dela subscripcio a pena de talio als que denuncien”
Record Status Created 2010-12-22
Updated 2010-12-28