Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1115
City and Library Barcelona Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar
Collection: Call number 74 (primera part) | Antic Armari 8 2401 | Antic 9-24-13
Title of volume Comtes de Bar […] ( al teixell)
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 124 (= I + 1-124)
Page Layout 2 columnes
28 línies
30 línies (Beltran)
Size pàgina 280 × 210 mm (ff. 1-124) (Massó, Historiografia)
pàgina 280 × 213 mm
caixa 199 × 143 mm
columna 199 × 59 mm
Hand gòtica cursiva diverses mans cap a 1500
Watermark tisores (al f. 2v)
Pictorial elements Caplletres: caplletres de tres unitats de pauta i una de sis a l'inici del llibre; tintes en blau i vermell
Miniatures: sense miniatures
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Reclams: centrats horitzontalment al marge inferior
Condition per error en la relligadura el foli xc es troba després del f. cvi, tal i com ho assenyala una nota antiga. El primer quadern i alguns folis està despresos. Foliació en xifres romanes de l'època del manuscrit d'altra mà que la del copista
Binding antiga, en mal estat, del segle XVIII
Previous owners (oldest first) Barcelona: Col·legi de la Companyia de Jesús (nota al foli de guarda primer: “Collegy Barcinonensis soc. Iesu exdono P. Rolles”)
Barcelona: Arxiu Episcopal (nota al foli 1r: “Lo qui compongué esta Historia any 1328 era Valencià com consta fol 86 1/2 et 89 1/2 et 92 col. 2. Es de las Bibliotecas eclesiastica publica episcopal de Barcelona”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2410 MS: Barcelona: Seminari, 74 (segona part). 1401 - 1450 [?]. Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Desconegut), traduït 1390 [?] - 1450 [?].
References (most recent first) Catalogat a: Duran et al. (2000), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 2.1. Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la Universitat 21-23
Descrit per: Avenoza (1998), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1998), Inspecció personal
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 100 i 122-23 , n. Ms. G per a Muntaner i D per al Cerimoniós
Tractat a: Latini et al. (1971), Llibre del tresor. Versió catalana de Guillem de Copons 1:70 , n. Ms. S
Catalogat a: Fàbrega i Grau (1964), “Inventario de los manuscritos de la Biblioteca Arzobispal del Seminario Conciliar de Barcelona”, Analecta Sacra Tarraconensia 279
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 551-3
Note es tracta de dos manuscrits relligats juntament. Notes de lectors de l'època de còpia, del segle XVI i del segle XVII; una nota del segle XVIII observa que la coronació del Rei Don Alfonso IV està explicada amb termes molt semblants als que utilitza Muntaner a la seva Crònica

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 155
Location in volume ff. i-lxxxiiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1106
Desconegut. Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date traduït 1369 a quo
Title(s) in witness Croniques de totes les nacions quis poblaren en Spanya hi apres de totes les altres nacions qui hi vengueren tro al Rey d arago.
Incipits & explicits in MS índex: [ i] Rrubriques del llibre deles croniques dels reys darago e dels comptes de Barchinona en charta
rubr.: [ i] Croniques de totes les nacions quis poblaren en spanya hi apres de totes les altres nacions que hi uengueren tro al rey darago qui fou … [ iii] … lo darrer rey dela nacio dels gots en spanya hi en apres dels reys darago e dels comptes de barchinona
text: Segons que auem legit en molts libres lo prim hom que pobla en spanya … [ lxxxiiiiv] … e fou soterrat en lo monestir dels frares menors dela ciutat de leyda
Associated MSS/editions manid 1116 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1811. 1401 - 1425. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo.
References (most recent first) Soberanas (1961), Crònica general de Pere III el Cerimoniós dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya. Primera edició del seu text català 194 , n. Ms. C
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 562 , n. Ms. D
Traggia (1799), “Reflexiones críticas sobre los monumentos históricos de los hechos de Don Ramiro II”, Memorias de la Real Academia de la Historia 562-3ed. part d'aquest ms.) , n. ed. parcial d'aques Ms.
Note acaba amb el regnat d'Alfons el Benigne, segueix de prop el text del Ms. BNM 1811
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1159
Location in volume ff. 85ra-94va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1776
Ramon Muntaner. Crònica (293-8)
Language català
Date escrit 1325 - 1328
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 85ra] Com la cort se aiusta en la ciutat de saragoça per coronar Rey darago lo senyor Infant namfos
text: [a]3raus tornare a parlar del senyor Rey namfos … [ 94va] … en tal manera que siadeu plau tots viurem alegres e pagats aytant com en aquest mon viscam amen
Condition incomplet
References (most recent first) Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 72 , n. Ms. G
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 540 , n. Ms. G
Note Els dos capítols que es copien tracten exclusivament de la coronació del rei
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1228
Location in volume ff. 95-116v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1825
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Crònica de Pere el Cerimoniós
Language català
Date escrit 1375 a quo - 1386 ad quem
Title(s) in witness Canoniques del Rey en P terç
Incipits & explicits in MS text: [ 95] Aci comencen les Canoniques del Rey en P. terç de que fa mencio de son pare lo Rey namfos … [ 116v] … fon trasladat en la sglesia del monestir de Poblet. Anima ei Regnum dei Requiescat in pace Amen
References (most recent first) Soberanas (1961), Crònica general de Pere III el Cerimoniós dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya. Primera edició del seu text català 194
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 551-3 , n. Ms. D
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10172
Location in volume f. xcviijva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2583
Desconegut. Mal haja qui se n'irà
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ xcviijva-vb] Malaya qui [xcviijvb] sen Jra encara Ni encara E nos diguemli com aguem donada sentencia vos nos digues laltre jorn com uingues ballar al nostre Real tal canço Coes malaya qui sen yra encara Ni encara
Poetic Stanza 1 x 2
Note a l'incipit hem transcrit un fragment de la crònica on es copien dues vegades els versos de la composició
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10173
Location in volume f. xcviijvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5582
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. E qui no us rosegarà
Language català
Date escrit 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xcviijvb] e qui nous rosegara sus ara susara
Poetic Stanza 1 x 2
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 147
Location in volume ff. 117v-119v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1104
Desconegut. Crònica del regnat de Joan I
Language català
Date escrit 1418 ca.
Title(s) in witness Del Rey en Johan Primer fill de dit Rey en P terç
References (most recent first) Verrié (1950), Crònica del regnat de Joan I
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 149
Location in volume ff. 120-122
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1105
Desconegut. Crònica del regnat de Martí I
Language català
Date escrit 1418 ca.
Title(s) in witness Del Rey en Marti fill de dit Rey en P terç
Incipits & explicits in MS text: [ 120] Del Rey en Marti fill de dit Rey en P terç e germa del dit Rey en Johan
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 145
Location in volume ff. 122v-124
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1103
Desconegut. Crònica del regnat de Ferran I
Language català
Date escrit 1418 ca.
Title(s) in witness Del Rey en ferrando Primer net del dit Rey en P terç
Incipits & explicits in MS text: [ 122v] Del Rey en ferrando Primer net del dit Rey en P. terç nebot dels prop dits lo rey en Johan e en Marti de Arago qui per eleccio fon tret de Castella per esser Rey de Arago
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28