Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11154
Authors Consell de la Ciutat [?]
Titles Ordinació sobre els plets
Date / Place promulgat València 1301-02-19
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11331
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness f. xlviij
Title(s) Consell de la Ciutat, Ordinació sobre els plets, promulgat 1301-02-19
Incipit & Explicits dispositio: [ xlviij] Jtem corregim en partida e a jnstancia en partida al fur antich stablim e ordenam que si homjcidj sera feyt enla Ciutat o en les viles o en algun altre loch del Regne de valencia per alguna persona que no contrastants los furs antichs ne addjcions sobre aquells fetes ne encara priuilegis generals o specials atorgats lo jutge … abans quela dita gracia nos receser
datatio: dat valencia .xij. kalendas ffebruarij Anno anatiuitate dominj Millesimo Trecentesimo primo
Note segueix una disposició en llatí del rei Alfons el Benigne (1319)
Record Status Created 2010-12-22
Updated 2012-11-05