Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11152
Authors Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinacions sobre fets criminals
Date / Place escrit 1413
promulgat 1424
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Promulgador: Bernat Joan, Justícia València
Persona: Vicent Ferrer (S.), OP
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11327
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. xxxvij-xxxxiiijv
Title(s) Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions sobre fets criminals, escrit 1413
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxvij] Aquests son los staments ordinacions e stabliments ara nouellament feyts en lany dela natiuitat de nostre senyor M. cccc. xiij. esset o stat mestre vicent ferrer en valencia
invoc.: E2n honor e Reuerencia de nostre senyor deus Jhesus christ e dela glorjosa verge e sagrada mare sua nostra dona sancta Maria
intr.: Ara hoiats ques fan asaber los honorables en bernat Johan Justicia dela Ciutat de valencia en lo crimjnal e los jurats prohomens e consellers dela dita Ciutat que com per los peccats crims vicis e delictes publichs e greus offenses notorjes comeses contra la maiestat diujnal ales Ciutats viles lochs … han fet e manen publicar e esser obseruades generalment sens [f. xxxvijv] derogacio de furs e priujlegis del dit Regne les ordinacions jnfraseguents
tit.: Dels qui juguen adaus
dispositio: Primerament com per occasio principal de joch de daus se cometen molts e diuerses peccats publicament e notoria … [ xxxxiiiiv] … perço que algun contra fahent per ignorancia nos puxa excusar
procl.: Die [en blanc] Anno anatiuitate dominj Mo cccco xxiiijo En Ramon artus trompeta publich dela dita Ciutat … per los lochs acostumats dela present Ciutat
Record Status Created 2010-12-22