Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11151
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Establiments vells i provisions reials
Date / Place promulgat 1424
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Promulgador: Bernat Joan, Justícia València
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11326
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. v prel.-vj prel. + xxv-xxxvj
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Establiments vells i provisions reials, promulgat 1424
Incipit & Explicits rubr.: [ v prel.] Taula dels Stabliments vells e altres e de algunes prouisions Reyals
índex: Los stabljments vells e antichs quels alcauots ixquen dela ciutat … [ vj] … Jtem que lo proces detal [?] coses hara esser fet per lo sindich o sots sindich o altre fent part priuada dins .v. djas a xxxxiiij cartes
rubr.: [ xxv] Establjments Vells e antichs
intr.: A3nno anatiuitate dominj Millesimo cccco vicesimo quarto denant dela presencia del honorable mossen bernat Johan Caualler Justicia dela Ciutat de valencia en lo crimjnal … publica per la dita Ciutat e lochs acostumats de aquella los stabliments e ordjnacions dauall contenguts
acc.: En continent lo dit honorable Justicia vista la requesta esser justa e procehir de justicia mana personalment an Ranyon artus trompeta … que publicas los deius dits stabliments per la dita Ciutat e lochs acostumats de aquella
rubr.: Quels alcauots isquen dela Ciutat sots pena de açotar
intr.: A3ra hoiats que fan saber lonorable mossen bernat Johan Caualler Justicia dela Ciutat de valencia en lo crimjnal que per prouisions del senyor Rey dalta recordacio
dispositio: es ordenat que algun alcauot o alguna alcauota publica no gos star en la Ciutat de valencia ans sien tenguts fora exjr dela dita Ciutat … [ xxxvj] … que obseruen e tinguen lo dit fur sots les penes en aquell contengudes e guart si quj aguardar si ha
Record Status Created 2010-12-22