Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11150
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Provisió reial en favor de l’armada
Date / Place promulgat Barcelona 1431-09-05
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Promulgador: Eiximens Pérez de Corella, 1r. Comte de Concentaina
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11325
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. xxijv-xxiiijv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió reial en favor de l’armada, promulgat 1431-09-05
Incipit & Explicits rubr.: [ xxijv] prouisio Reyal ab la qual en fauor dela armada que lo dit S. R. fa guja qualseuol persones
intitulatio: Nalfonso per la gracia de deu Rey darago de Sicilia … e de Cerdanya
salutatio: Al noble e amat conseller nostre mossen Eximen perez de corella Gouernador del Regne de valencia Salut e dileccio
acc.: Com nos haran ordenats e atorgats los gujatge elongament sobre sehiment contenguts en la crida … sots lo tenor seguent
dispositio: Ara hoiats queus fa hom a saber de part del molt alt senyor Rey que lo dit senyor en fauor dela armada la qual fa de present per benefici de sos Regnes … [ xxiiij] … e les coses en aquella contengudes tingats e obseruets e tenjr e obseruar façats segons scrjt e tenor de aquella
datatio: Dada en barchinona sots nostre segell secret [f. xxiiijv] a Cinch dies de Setembre En lany dela natiuitat de nostre senyor Mil cccc xxx e hu Rey alfonsus
nota: xxvj Julij anno xxviiijo fon feta la crjda dela treua general
Note a la taula s'ha afegit al final dels Furs del rei Jaume, en lletra posterior, probablement aprofitant un espai en blanc. Podria formar part del TEXID 1028, Corts de Barcelona 1431-1434, disposició en curs d'estudi.
Record Status Created 2010-12-22