Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1114
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number 212 | Antic 92-6-12
Title of volume CRONICA DEL | REI DON PE|RE DE ARAGO | EL CEREMON. ( al teixell en daurat sobre pell marró)
HISTORIA | DE ARAGÒ | CRONICA DEL REY DON PERE | EL CERIMONIOS | escrita | per ell Mateys ( al foli segon de guardes, escrit per una mà del s. XVIII)
Copied 1441 - 1460 (Riera i Sans)
1491 - 1500 (Soberanas)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 315 (= I + i-ccxcvi + 18)
Collation 1-1112 128 13-2412 2510+1
Page Layout 35 línies (f. 2r)
Size pàgina 278 × 220 mm (f. 2)
caixa 180 × 115 mm
Hand semigòtica
Watermark carro de dues rodes amb els radis fent creu
Pictorial elements Caplletres: caplletres embotides de quatre o sis unitats de pauta en vermell i blau, sense decoració afiligranada, cada cop que s'inicia un capítol nou; la resta de caplletres de tres i quatre unitats de pauta alternen en vermell i blau, també sense afiligranat
Calderons alternant vermell i blau
Tocs de color tocs de color safrà a les majúscules
Other features Justificació: a punta seca, que ha deixat rastre
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sis perforacions visibles fetes amb un punxó
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior, dins d'un requadre-marc pintat en color groc
Signatures: sense signatures de quadern visibles
Condition la foliació antiga (i-ccxcvi) quedà tallada en relligar i se substituí a molts folis per una mà posterior en xifres romanes i aràbigues. El foli preliminar i els divuit folis finals són de paper més modern en blanc; entre els ff. 131-132 manquen tres fulls, el darrer del quadern 10 i els dos primers del següent; s'han apedaçat molts fulls amb bocinets de paper. Volum amb taques d'humitat, i marges una mica bruts, restaurats
Binding moderna, en pergamí sobre cartó: títol al teixell en pell marró amb lletres en daurat. Al marge inferior, adhesiu de la Biblioteca amb la signatura del manuscrit. El tall havia estat tintat o jaspiat en vermell
Previous owners (oldest first) Vicent Blasco, erudit (1735 - 1813) 1813 ad quem (ex-libris imprès al foli de guarda anterior)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2007), Inspecció personal
Tractat a: Coll i Alentorn et al. (1991), Historiografia 102
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Descrit per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 100 i 122 , n. Ms. H per a Muntaner i C per al Cerimoniós
Catalogat a: Gutiérrez del Caño (1913), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia 2:16-8 , n. 1755
Catalogat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 6:182-7 , n. III
Note postil·les marginals en català de mans del s. XV i posteriors
Internet www.biteca.net/filigrana/204carros/067030.html filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 15
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 504
Location in volume ff. 1-5v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1400
Desconegut. Cròniques de Sicília
Language català
Date traduït 1345 d. - 1425 ?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] En la obra dejus scrita se troba la \ge/Neologia dels Reys de Sicilia
text: A4pres lo noble Menalau Rey de Jtalia e dela illa de Sicilia la qual illa en temps del Regne del dit Rey era appellada … [ 5v] … e hauent materia de virtud de postres aquella obra Demana de consell los homens bons e vulles esser informat de consells e prouidencia daquells
Condition incomplet
References (most recent first) Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 577-8 , n. Ms. C
Note només es copien els vint primers capítols. A la rúbrica una mà posterior ha convertit “nealogia” en “genealogia”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1725
Location in volume f. 6
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2216
Desconegut. Cronologia des del començament del món fins a Jesucrist
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6] Cronicha
text: D3el començament del mon fins al començament dela Ciutat de Troya hac .ij.M ccxliiij. E si dura ella … E la suma del començament del mon fins ala naxença de ihesu christ hac per dret compte .iiij.M cclxiij. anys. E aytant hi fa la scriptura
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 246
Location in volume f. 7r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1182
Desconegut. Llegenda d'Otger Cataló
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 7] Com en proença de Gascunya hac vn Caualler senyor de vn Castell que hom appella Cathalo lo qual Caualler … conqueri la ciutat de barchinona la qual tenjen gens quj no creyen deu
text: E5n lany de nostre senyor .DCCXXXIJ. si deuets saber que en proença de gascunya ha vn Castell quj ha nom Cathalo … [ 7v] … E per aquell nom de Cathalo appella hom les gents cathalanes que despuys nols es caygut lo nom
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 143
Location in volume ff. 7v-9v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1102
Desconegut. Crònica de Sant Pere de les Puelles ([?])
Language català
Date escrit 1278 a quo - 1283 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 7v] Altra jstoria en ques conte Com los francesos leuaren per Rey Carles maynes e com son fill appellat ludouich … en vida del dit Carles conquista la Ciutat de Barchinona de Sarrayns
text: D4euets saber que era mort lo primer lotari Rey de franca si romas la terra … [ 9v] … lo qual ludoujch pres muller e hac ne vn fill quj hac nom lotarj lo qual per temps fo emparador de Roma
Condition fragment
References (most recent first) Coll i Alentorn (1967-69), La Crònica de Sant Pere de les Puelles 102
Note Coll i Alentorn el data al 1418 i comenta que es tracta d'una compilació parcial, amb el text independent d'uns capítols de la crònica
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1726
Location in volume ff. 12v-13
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2217
Desconegut. Genealogia dels reis de França
Language català [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12v] Aquesta es la Neologia dels Reys de ffrança
text: Primo peperit Regina lotari Regna .xxxvij. anys … [ 13] … Ffelip fill dell Regna | Carlot frare dell Regna
nota: Aquest Rey felip entra en lo principal de Cathalunya ama … phelip e Carlot eren nebot del dit Rey en Pere darago
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1727
Location in volume f. 13r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2218
Desconegut. Genealogia dels reis d'Aragó
Language català
Date compilat 1412 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13] Aquesta es la Neologia dels Reys darago
text: Primo jldefonsus mori en lany MCXCVJ. E aquest hac tres fills ço es Pere. Namfos. E ferrando … [ 13v] … Fferrando fill dela germana dell mori lany . MCCCCXVI. Alfons fill del dit ferrando
nota: Haches Rey ferrando triga esser elegit en Rey per espay de dos anys … E lo qual dit ferrando Rey darago morj en la vila degualada a dos del mes dabrill lany .MCCCCXVJ. a xj. hores
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 154
Location in volume ff. 13v-72 (fol. mod.)
ff. xv-lxxi (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1106
Desconegut. Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date traduït 1369 a quo
Incipits & explicits in MS índex: [ 13v] Del primer hom quj pobla Espanya … [ 14] … De la particio dels Regnes de Nauarra e darago
rubr.: Quala es appellada la primera spanya e qual la segona e qual la terça spanya lo qual present capitol … es contengut en vn libre appellat la gran biblia segons es seguex
text: [ 15] A3pres aço tot dretament cant ell hac .DC. anys que la ciutat de Roma era stada hedificada primerament … [ 72] … E puys fou trasladat en lo Monestir deles Menoretes de leyda la ciutat E gouerna son Regna e Comtats .viij. Anys
References (most recent first) Soberanas (1961), Crònica general de Pere III el Cerimoniós dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya. Primera edició del seu text català 194-5 , n. Ms. D
Ubieto Arteta (1950), “Notas sobre la Crónica de San Juan de la Peña”, Pirineos 463-90
Rubió i Balaguer (1936), “La versió llatina de la Crònica general de Catalunya i Aragó”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 343-55
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 561-2 , n. Ms. C
Note segueix el text d'A
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1227
Location in volume ff. 72-278v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1825
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Crònica de Pere el Cerimoniós
Language català
Date escrit 1375 a quo - 1386 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 72] Açi comensen les Cáno/niques del Rey en .P. en que fa mencio de son Pare lo Rey Namfos
acc.: Capitol primer. Non nobis domine Non nobis Se nomjnj tuo da gloriam Psalmus .Cxiij.
text: A3questes paraules nos en .P. per la gracia de deu Rey darago … [ 278] … apres fon transladat en la sglesia del mo- [f. 278v] nestir de poblet Anima ei jn Regno dei Requiescant jn pasce Amen
References (most recent first) Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 550-1 , n. Ms. C
Note la Crònica va precedida d'una nota sobre la campanya de Sardenya de Pere el Cerimoniós i conté les notes que havien de formar part del capítol setè i que acaben: “quj ab molts nauilis de naus e de galeres per noure e contrestar al dit Rey en lo dit Regne de Sardenya vengueren”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10164
Location in volume f. 203
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2583
Desconegut. Mal haja qui se n'irà
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 203] Mal haja qui sen hira en cara nj encara
Poetic Stanza 1 x 2
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10165
Location in volume f. 211
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2583
Desconegut. Mal haja qui se n'irà
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 211] Mal haja quj sen hira en cara nj encara E nos diguem li com haguem donada la sentencia Vos nos digues laltra jorn com vingues ballar al nostre Reyal tal Canço Ço es mal haja quj sen hira en cara nj encara
Poetic Stanza 1 x 2
Note a l'incipit hem transcrit un fragment de la crònica on es copien dues vegades els versos de la composició
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10166
Location in volume f. 211
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5582
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. E qui no us rosegarà
Language català
Date escrit 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 211] E quj no us rosegara sus ara sus ara
Poetic Stanza 1 x 2
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 146
Location in volume ff. 281v-282v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1104
Desconegut. Crònica del regnat de Joan I
Language català
Date escrit 1418 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 281v] Del rey en Johan primer fill del dit Rey en .P. terç
text: M4ort lo Rey en .P. terç succehi a ell en sos Regnes e Comtats son fill primogenit lo Rey en Johan lo descurat … [ 282v] … fon apres transladat enla esglesia del monestir de poblet Anima eius Requiescant jn pace Amen
References (most recent first) Verrié (1950), Crònica del regnat de Joan I
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 551
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 148
Location in volume ff. 282-285v (Riera i Sans)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1105
Desconegut. Crònica del regnat de Martí I
Language català
Date escrit 1418 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 282v] Del rey en Marti segon fill del dit rey en .P. terç e germa del dit Rey en Johan
text: E4 mort lo dit Rey en Johan succehi a ell en los Regnes e Comtats son Jerma [sic] lo Rey en Marti lo ecclesiastich … [ 285v] … a ffi de esser transladat en la esglesia del Monestir de poblet lanjma del qual dues vulla en lo seu Regne entrels sants collocar. Amen
References (most recent first) Verrié (1951), Crònica del regnat de Martí I
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 144
Location in volume ff. 285v-287v (Riera i Sans)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1103
Desconegut. Crònica del regnat de Ferran I
Language català
Date escrit 1418 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 284v] Del rey en Fferrando primer Net del dit Rey en .P. terç e Nebot dels prop dits Reys En Johan e en Marti de Arago qui per eleccio fon tret de Castella per esser Rey darago
text: M4Ort lo Rey en Marti dessus dit sens fills mascles legittims [sic] suscitarense .V. Competitors dels quals la vn fo … [ 287v] … ffon sebollit lo seu cors enla esglesia del Monestir de poblet ab degudes ffuneraries les quals li foren solempnjalment fetes e del qual la anjma en paradis haja repos Amen
References (most recent first) Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 551-3
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 1160
Location in volume ff. 288-296v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1776
Ramon Muntaner. Crònica (293-98 caps.)
Language català
Date escrit 1325 - 1328
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 288] En lo libre de Ramon Muntaner lo qual te en Lobet son continuades les coses dejus escrites e siguents en que lo dit Ramon muntaner fo personalment
acc.: Com la Cort se ajusta en la ciutat de Saragoça per Coronar Rey darago lo senyor jnfant Nanfos
text: A4raus tornare aparlar del Senyor Rey Namfos per la gracia de deu Rey Darago e de Valencia … [ 296v] … E apres seyen tots los Cauallers nouells quj en aquell dia se eren fets E lo senyor […]
Condition incomplet
References (most recent first) Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 72-3 , n. Ms. H
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 551
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-01-03