Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11143
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (II)
Titles La vida de sant Arseni
Date / Place traduït 1490 ad quem
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 11277
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ccxxxiiiivb-ccxxxvira
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de sant Arseni, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxiiiivb] La vida de sant Arseni
text: [a]4Rseni dementre que staua en son palau ell pregaua deu que fos endreçat ala sua salut … [ ccxxxvira] … Benauenturat es abat Arseni:car plorat has tu mateix.e aquell qui en aquest mon no plorara: tostemps per força plorara della
ID no. of Witness 2 cnum 10096
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccciiiirb-cccvva
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de sant Arseni, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccciiiirb] La vida de sanct Arseni
text: [A]5Rseni dementre que staua en son palau: ell pregaua deu que fos endreçat ala sua salut … [ cccvva] … E aquell qui en aquest mon no plorara: tostemps per força plorara della
ID no. of Witness 3 cnum 10798
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ccxxxiiiivb-ccxxxvira
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de sant Arseni, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxiiiivb] La vida de sanct Arseni
text: A4Rseni dementre que staua en son palau ell pregaua deu que fos endreçat ala sua salut … [ ccxxxvira] … e aquell qui en aquest mon no plorara: tostemps per força plorara della
Record Status Created 2010-12-20
Updated 2011-12-01