Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11139
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (II)
Titles La vida de santa Thaycis
Date / Place traduït 1490 ad quem
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 11282
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. ccxlira-va
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de santa Thaycis, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxlira] De santa Thaycis
text: [t]5Haycis era vna molt bella dona:e fon errada … [ ccxliva] … E quant lo benauenturat abat sant pafunci hague la santa dona treta de aquell loc: ella apres visque tansolament .vij.dies.e anassen a deu
ID no. of Witness 2 cnum 10144
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cccxiva-cccxiira
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de santa Thaycis, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxiva] La vida de sancta Thaycis
text: [T]Aycis era vna molt bella dona: e fonch errada … [ cccxiira] … ella apres visque vij. dies: e anassen ab deu
ID no. of Witness 3 cnum 10803
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. ccxlira-va
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de santa Thaycis, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxlira] De sancta Thaycis
text: T5Haycis era vna molt bella dona:e fon errada … [ ccxliva] … ella apres visque tansolament .vij. dies. e anassen a deu
Record Status Created 2010-12-16
Updated 2011-12-01