Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11138
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de sant Maurici
Date / Place traduït 1290 a quo
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 12146
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. clxxiirb-clxxiiirb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Maurici, traduït 1290 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxiirb] De sent maurici
text: M2aurici estech duch en la regio qui ha nom tabea per que los gents atromtabea per la lur ciutat que es aquela regio en les partides dorient … [ clxxiiirb] … els posa enla esgleya que sent Germa los auia feta e dehycade
ID no. of Witness 2 cnum 12074
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 229rb-230va
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Maurici, traduït 1290 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 229rb] Del nom de sant Maurici
text: M3aurici es dit de maurj E de cis que vol dir hom quj gita o duch … [ 229va] … E fo negre per menys preu de si la seua passio scrisch En Matheu anrjch Archabisbe de leo
rubr.: De sant Maurici
text: M3urici stech duch en la Regio que ha nom tebey per la lur Ciutat que ha nom tebea … [ 230va] … En lo qual bastiment fo .j. gentil quj era masestre [sic] quj obraua enlo dia de diumenge e en les autres ffestes
Note l'explicit és diferent al dels altres testimonis, ja que no inclou les darreres quinze o vint línies
ID no. of Witness 3 cnum 11602
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 204rb-205va
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Maurici, traduït 1290 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 204rb] De sent Maurici
text: M6Aurici es dit de mari. e de cis que uol dir home qui geta hodor … [ 204va] … E fo negre per meyns preu de si. La sua passio escrisc En matheu en Ric arquebisbe del leon
text: M6Aurici estec duc en la regio que ha nom Thebea … [ 205va] … el pauseren en lesglesa que sent Germa los auia feyta e desicada [sic]
ID no. of Witness 4 cnum 11495
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccxxiiii-cccxxvi
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Maurici, traduït 1290 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxxiiii] La interpretacio del nom de sent Maurici
text: Maurici es dit de muri de de ciç qui vol dir hom e que gite odor … la sua passio escrisch en Matheu antich arcabisbe de Lion
tit.: De la vida de sent Maurici
text: Maurici estech duch en la legio qui ha nom Tebea perque ñes gents han nom tebey … [ cccxxvi] … ab los mongos quel cors de sent Maurici e lo cap de sant Ignocenci sen portassen en la ciutat dantiodoro els posaren en la esgleya que sent Germa los avia feta e deycade
ID no. of Witness 5 cnum 10983
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. ccxixvb-ccxxira
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Maurici, traduït 1290 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxixvb] De sen maurici
text: M3aurici estech duc en la region qui ac nom tebea … [ ccxxira] … els posa en la ecclesia que sant jerma lus auia feyta e deycada
Record Status Created 2010-12-16
Updated 2011-12-01