Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11133
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de sant Sixt
Date / Place traduït 1290 a quo
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Note es distancia de la versió de Voragine en no incloure l'explicació sobre la relació entre el vi i la transfiguració de Crist
Subject HAGIOGRAFIA
Record Status Created 2010-12-14
Updated 2011-12-01