Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11131
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (II)
Titles La història de sancta Pràxedis (de la ciutat de Mallorques)
Date / Place traduït 1490 ad quem
Language català [?]
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10109
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cccxxxiiiiva-cccxxxviivb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La història de sancta Pràxedis (de la ciutat de Mallorques), traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cccxxxiiiiva] La hystoria dela gloriosa verge sancta praxedis cors sanct dela ciutat de Mallorques
text: P5Raxedis es dita a praxi dicti o grega: que vol dir en lengua latina operacio … [ cccxxxiiiivb] … deles quals dela gloriosa sancta praxedis es stat deduit lo nom
text: E5N la gran e famosa ciutat de roma fonch vn noble de gran casa appellat Prudent … [ cccxxxviivb] … pugan obrar segons la sua sancta voluntat. Amen
Record Status Created 2010-12-14
Updated 2011-12-01