Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11126
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles De la solemnitat de la cena de Jesucrist
Date / Place traduït 1290 a quo
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject LITÚRGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11873
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. lxxviva-lxxviirb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), De la solemnitat de la cena de Jesucrist, traduït 1290 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviva] Dele sollempnitat dele cene de ihesu christ
text: L2a sollempnjtat dele cene laqual a acustumade la esgleya de celebrar … [ lxxviirb] … que cant nos comfessam la .i. al altre deuem deus pregar per aquels quins confessen
Record Status Created 2010-12-01
Updated 2011-12-01