Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11123
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De ieiuniis quatuor temporum
Dels quatre temps
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:230-2
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11856
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xlixva-lrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels quatre temps (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlixva] Deles .iiij. tempres
text: L2os dejunis de les .iiij. tempres foren establits per en calixto .papa … [ lrb] … Eper so car los apostols eren trists dela mort de lur senyor
ID no. of Witness 2 cnum 11970
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 66vb-67va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels quatre temps (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 66vb] Dels dejunjs dels quatre tempres
text: L5os dejunis dels .iiij. tempres foren stablides per en calixto papa … [ 67va] … per so car los apostols eren trists dela mort de nostre Senyor
ID no. of Witness 3 cnum 11783
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 58vb-59va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels quatre temps (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 58vb] Dels deiunis de les .iiij. tempres
text: L3Os deiunis de les [.iiij. tatxat] tempres foren establitz per en callico papa … [ 59va] … E per so com los apostols eren trist dela mort de lur senyor
ID no. of Witness 4 cnum 11812
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. xcviii-c
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels quatre temps (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcviii] De les quatra tempores
text: Los dejunis de les quatre tempores foren establits per en calixto papa … [ c] … e per ço con los apostols eren trists de la mort de lur senyor
ID no. of Witness 5 cnum 11798
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lxixvb-lxxiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels quatre temps (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxixvb] Dels dejunis de les .iiij. tempres
text: L3os dejunis de les .iiij. tempres foren establits per en calixto papa … [ lxxiva] … e per so car los apostols eren trists perla mort de lur senyor
ID no. of Witness 6 cnum 11803
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lviiivb-lixrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels quatre temps (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviiivb] Dels quatre temps
text: [L]4Os deiunis dels quatre temps foren stablits per papa calist … [ lixrb] … e perço com los gloriosos apostols eren trist perla mort e passio de son mestre e senyor redemptor nostre jesu christ
ID no. of Witness 7 cnum 11793
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. lxxxixrb-xcra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels quatre temps (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxixrb] Deles quatre tempres
text: [Q]5Os [sic] deiunis deles quatre temps foren stablits per en calixto papa … [ xcra] … E per ço com los Apostols eren trists dela mort de son senyor
ID no. of Witness 8 cnum 11788
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lviiivb-lxixrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels quatre temps (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviiivb] Dels quatre temps
text: L4Os dejunis dels quatre temps foren establits per Papa Calist … [ lxixrb] … e perço com los gloriosos apostols eren trists perla mort e passio de son mestre e senyor redemptor nostre Jesuchrist
Record Status Created 2010-11-17
Updated 2010-11-22