Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11122
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De quadragesima
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:227-9
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11855
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. xlixra-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De quadragesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlixra] De quadragesima
text: Q2uadregesima comense en lo digmenge enloqual se cante .i. cant qui comensa. Apella [sic] de tribulacio etc … [ xlixva] … enaxi nos deuen per penjtencia nos mateis primerament turmentar per ço que nos dignament puxam menyar lanyel de deu
Note text com el de París
ID no. of Witness 2 cnum 11969
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 66ra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De quadragesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 66ra] De quadragesima
text: Q4uadragesima comensa en lo dimenge en lo qual se canta .i. cant qui comensa apela me de tribulacio etc … [ 66vb] … per so que nos dignament puscam meyar lanyel de vida
Note inclou les rúbriques “Per que dejuna hom xl dies' i “Per qual raso fem Nos la carenma en lo temps que Jhesu christ la ffe
ID no. of Witness 3 cnum 11782
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 58rb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De quadragesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 58rb] De Quincagesima [sic]
text: Q3Vadregessima comensa en lo digmenge en lo qual se canta un cant qui comensa. apela me de tribulacions .tc. … [ 58vb] … en aixi enos deuen per penitencia nos metexes primerament turmentar per so cor nos dignament puscam meniar lanyel de uida
ID no. of Witness 4 cnum 11811
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. xcvii-xcviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De quadragesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcvii] quadragesima
text: quadregesima comensa en lo digmenge en lo qual se canta un cant qui comensa appella mi de tribulacions … [ xcviii] … en axi nos devem per penitencia nos meteys primerament turmentar per ço que nos dignament pusquam menjar lanyell de vida
ID no. of Witness 5 cnum 11797
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. lxixra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De quadragesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxixra] De cadragesima
text: Q3uadregesima comensa al dicmenga al qual sa canta .i. cant qui comensa apela mi de tribulacions tc. … [ lxixvb] … enaxi nos deuem nos mateyxs per penitencia turmentar per manament per so que nos dignament puscham mengar lanyel de uida
ID no. of Witness 6 cnum 11802
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. lviiirb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De quadragesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviiirb] Dela quadragesima
text: [Q]4Uadragesima comença enlo diumenge:en lo qual se canta vn cant qui comença. Constreny me de tribulacions tc. … [ lviiivb] … axi nosaltres deuem nos per penitencia turmentar: perço que per gracia de jesu christ dignament pugam menjar lanyell dela santa e perfeta vida
ID no. of Witness 7 cnum 11792
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. lxxxviiivb-lxxxixrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De quadragesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxviiivb] Dela quadragesima
text: [Q]5Uadragesima comença en lo diumenge: en lo qual se canta vn cant: qui comença. Constreny me de tribulacions tc. … [ lxxxixrb] … axi nosaltres deuem anosaltres mateixs per penitencia turmentar: perço que per gracia de iesu crist dignament pugam meniar lanyell dela sancta e perfeta vida
ID no. of Witness 8 cnum 11787
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. lviiirb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De quadragesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviiirb] Dela quadragesima
text: Q4Uadregesima comença enlo diumenge: en lo qual se canta vn cant qui comença. Constrenyme de tribulacions tc. … [ lviiivb] … axi nosaltres deuem nos per penitencia turmentar: perço que per gracia de jesuchrist dignament pugam menjar lanyell dela sancta e perfeta vida
Record Status Created 2010-11-17