Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11121
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De quinquagesima
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:224-6
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11854
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xlviiiva-xlixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De quinquagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlviiiva] De quinquagesima
text: Q2uinquagesima dure del dicmenge enloqual se cante enla missa. Tu sies amj defenedor senyor meu … [ xlixra] … Merce ages demj deus. qui es salm de penjtencia eperdo
Note text com el del ms. de París
ID no. of Witness 2 cnum 11968
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 65va-66ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De quinquagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 65va] De quinquagesima
text: Q4uinquagesima dura del djmenge [sic] en lo qual se canta en la missa. Tu sies amj Senyor deffenedor … [ 66ra] … per que en aquest temps canta hom molt souen lo psalm quj comensa miserere mei deus quj es psalm de penjtencia e de gran perdo
ID no. of Witness 3 cnum 11781
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 57vb-58rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De quinquagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 57vb] De quinquagessima
text: Q3Vinquagesima dura del digmenge En lo qual se canta en la misa. tu sies ami defenedor en deu … [ 58rb] … merce aies de mi deus. Qui es salm de penitencia e de perdo
ID no. of Witness 4 cnum 11810
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. xcvi-xcvii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De quinquagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcvi] Quinquagesima
text: quinquagesima dura del digmenge en lo qual se canta en la missa tu sies a mi deffanador senyor e deu … [ xcvii] … merce ajes de mi deus qui es salm de penitencia e de perdo
ID no. of Witness 5 cnum 11796
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lxviiirb-lxixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De quinquagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxviiirb] De quinqua gesima
text: Q3uincagesima dura del dicmenga el qual sacanta en la misa. Tues a mi deffenador en deu … [ lxixra] … merce ajes de mi deus que es salm de penitencia ede perdo
ID no. of Witness 6 cnum 11801
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. lviiira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De quinquagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviiira] Dela quinquagesima
text: [Q]5Uinquagesima dura del diumenge: enlo qual se canta enla missa. Tu sies a mi defenedor senyor e deu … [ lviiirb] … Miserere mei deus e es psalm de penitencia e de perdo de peccats
ID no. of Witness 7 cnum 11791
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. lxxxviiira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De quinquagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxviiira] Dela quinquagesima
text: [Q]4Uinquagesima dura del diumenge: en lo qual se canta en la missa. Tu sies a mi defenedor senyor e deu … [ lxxxviiivb] … Merçe hages de mi senyor deu: e es psalm de penitencia e de perdo de peccats
ID no. of Witness 8 cnum 11786
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. lviiira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De quinquagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviiira] Dela quinquagesima
text: Q4Uinquagesima dura del Diumenge: enlo qual se canta enla missa. Tu sies a mi defenedor senyor e deu … [ lviiirb] … Miserere mei deus: e es psalm de penitencia e de perdo de peccats
Record Status Created 2010-11-17