Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11120
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sexagesima
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:222-3
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11853
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. xlviiira-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sexagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlviiira] De sexagesima
text: S2exagesima comense enlo digmenge enloqual se cante enlo comensament dela missa .i. cant que [diu mot ratllat] comensa. Leua eperque dorms … [ xlviiiva] … per ço quels ajut en benauyranses elos deliure detots mals periyls
Note text com el del ms. de París
ID no. of Witness 2 cnum 11967
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 65ra-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sexagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 65ra] De sexagesima
text: S4exagesima comensa en lo dimenge [sic] En lo qual se canta en lo comensament dela missa .j. cant qui comensa en axi E per que dorms \tu/ Senyor … [ 65va] … perso quels ajut en benesuranses els deliure de mals Amen
ID no. of Witness 3 cnum 11780
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 57rb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sexagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 57rb] De Sexagessima
text: S3Exagesima comensa en lo digmenge en lo qual se canta en lo comensament de la missa un cant que comensa en axi. Leua eper que dorms … [ 57vb] … per so quels ajut en bonauyransa els deliure de mal
ID no. of Witness 4 cnum 11809
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. xcv-xcvi
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sexagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcv] sexagesima
text: Sexagesima comensa en lo digmenge en lo qual se canta en lo comensament de la missa un cant qui comensa axi Leva e per que dorms tu senyor etc … [ xcvi] … per so que sajut en beneuyrança els desliure del mal
ID no. of Witness 5 cnum 11795
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. lxviiira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sexagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxviiira] De sexa gesima
text: S3Exagesima comensa al dicmenga al qual sacanta al comensament dela misa .i. cant qui comensa axi. leua sus eper que dorms tu senyor et cetera … [ lxviiirb] … per so quels ajut en benauyranses els deliure de mal
ID no. of Witness 6 cnum 11800
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lviiva-lviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sexagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviiva] Dela sexagesima
text: [S]4Exagesima comença en lo diumenge:en loqual se canta enlo començament de la missa vn cant: qui comença axi. Exurge quare obdormis domine … [ lviiira] … perço quels aiut en benauenturançes:els desliure de mal
ID no. of Witness 7 cnum 11790
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. lxxxviivb-lxxxviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sexagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxviivb] Dela sexagesima
text: S5Exagesima comença en lo diumenge: en lo qual se canta en lo començament dela missa vn cant: qui comença axi. Leua e per que dorms senyor tc. … [ lxxxviiira] … perço quels aiut en benauenturances:els desliure de mal
ID no. of Witness 8 cnum 11785
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lviiva-lviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sexagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviiva] Dela Sexagesima
text: S5Exagesima comença enlo diumenge: enlo qual se canta enlo començament dela missa vn cant que comença en axi. Exurge quare obdormis domine … [ lviiira] … perço quels ajut en benauenturançes:els delliure de mal
Record Status Created 2010-11-17