Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1111
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Jesús Domínguez Bordona
Title Incunables de la Biblioteca de Tarragona
Source Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Date / Location 69 n. 2 1961: pp. 559-620
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya R. 016: 093 (467.1 Tar) Dom 8o
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 1046 Ed.: Tarragona: Pública (Foguet), Inc. 194. Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1028 Ed.: Tarragona: Pública (Foguet), Inc. 115. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1184 Ed.: Tarragona: Pública (Santes Creus), Inc. 85. Lleida: Enric Botel, 1495-11-05. Clemente Sánchez de Vercial, Sagramental arromançat (tr. Desconegut), traduït 1423 a quo - 1495 ad quem.
copid 1094 Ed.: Tarragona: Pública (Santes Creus), Inc. 134. València: Lambert Palmart, per a Joan Roís de Corella, Cavaller, 1483-01-29. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
Source of Data for Libraries libid 1043 Tarragona: Pública
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-03-22