Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1111
City and Library Tortosa Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre
Collection: Call number Núm. 358. Caixa 11.030 | Antic Reg. 358 | Antic comú I-113
Title of volume Costums | de Tortosa ( al foli de guardes antic, que era el pergamí que servia de coberta al manuscrit en lletra del s. XVII)
Costums
Copied Tortosa [?]: 1279 a quo - 1300 (els ff. 3-4 s'han afegit al centre del primer quadern, mutilat, per afegir un costum aprovat el 9 de les kalendes de juny de 1279)

External description
Writing surface Paper àrab
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 1-197 + III
Collation 1-1818 196 20-218 226 23-268; aquesta col·lació correspon a l’estat original del volum, hores d’ara amb quaderns recomposats com a terns (1) o duerns (22) o amb folis reconstruïts o perduts (2, 5, 12, 26)
Page Layout 24 línies (f. 21)
1 columnes (a tot el volum)
Size relligadura 255 × 165 x 55 mm (pla anterior)
pàgina 242 × 155 mm (f. 21)
caixa 195 × 120 mm (f. 21)
Hand gòtica cursiva documental de mans diverses
Watermark altres sense filigranes
Pictorial elements Calderons a ploma al marge del començament dels paràgrafs
Rúbriques en la mateixa tinta del text
Other features Reclams: horitzontals centrats i decorats amb un traç de tinta
Justificació: no es veuen senyals de pauta traçada, ni de línies de guia, llevat del f. 100 on sembla haver-se traçat el marge exterior vertical amb alguna mena de punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: la considerem escrita per a les mides
Signatures: no es veuen restes de signatures de quadern
Condition oliació moderna en xifres aràbigues. Son en blanc els ff. 4r-v, 30r-v , 51r-54v, 86v, 91v-92v, 146v, 181v-182v, alguns amb anotacions posteriors i proves de ploma (del f. 92 només roman la part superior, era en blanc i s’ha arrencat la inferior). Manquen set folis intermedis, alguns quaternions recomposats i de vegades amb interpolacions. Conservació deficient, la restauració ha aturat la descomposició del volum. Acèfal i mutilat a la fi, menjat pels bibliòfags i afectat per la humitat. El primer full retallat pel marge fins perdre la meitat del text, el segon una mica menys. A partir del f. 158 folis retallats pel marge inferior, sense afectar al text fins al f. 183 -que és on Massip comença a notar la seva presència-, on afecta a l'escriptura i això més al marge dret que al llom. És com si s'hagués escrit sobre un paper irregular, que després es va anar estripant a partir de les irregularitats.
Binding En pell granatosa sobre cartó dur, de 1944.
History of volume Adquirit 1405 [?] (Massip 1996: xxvii)
Previous owners (oldest first) Jaume de Pont, notari 1405 ad quem (Massip 1996: xxvii)
Associated persons Relligador Baldomero Beltran (fill) (Floruit 1944) (1944-05) (anotació al primer foli de guardes: “Encuadernación moderna | a cargo de Baldomero Beltrán, hijo, | el año 1944 (mes de Mayo). | Costó la encuad ernación 132 pts.”)
Altres al començament del volum es conserva reproducció d'una carta de Benvingut Oliver i Estellés, historiador (1876 a quo)
Nom de Bernat Garriga (Floruit 1301 [?] - 1400 [?]) (esmentat a anotacions)
Nom de Domingo Pallarés (Floruit 1301 [?] - 1400 [?]) (esmentat a anotacions)
Altres enviat des de Pedralbes a Tortosa Josep Maria Font i Rius, jurista (1940)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Tractat a: Massip i Fonollosa (1986), “Un manuscrits de les Costums de Tortosa retrobat a Mallorca”, Revista de Llengua i Dret 62
Descrit per: Massip i Fonollosa (1984), La gestació de les Costums de Tortosa 228 i ss.
Tractat a: Massip i Fonollosa et al. (1996), Costums de Tortosa. Edició crítica
Descrit per: Beltran i Pepió (1995), Inspecció personal
Descrit per: Massip i Fonollosa et al. (1995), Inspecció personal
Tractat a: Molas (1961-64), Literatura Catalana Antiga 128-9
Tractat a: Massip i Fonollosa (1959), “El manuscrito de las Costums de Tortosa”, La Zuda. Revista de Letras y Artes del Círculo Artístico 690 , n. B
Note Manuscrit en curs d'estudi.

Paper àrab, pobre i bast, semblant al del Ms. de Castelló i al del Cançoner dels comtes d'Urgell.

Segons Massip el text dels Costums és diferent al del Ms. de 1272.

Al f. 54r en lletra del s. XIV [?] hi ha anotacions de pagaments: “Jtem Rebj den Bernat garrjga…”; “Jtem Rebj den Domjngo pallares…”.

Anotacions de mans diverses aprofitaren els espais en blanc, anotant tota mena de rebudes i també un exlibris al f. 97 "iste liber es den…".

Massip al 1996 descriu la relligadura com pergamí reaprofitat, molt mutilada; els folis de guarda inicials i finals són contemporanis de la relligadura, els finals són en blanc i als inicials hi ha alguna anotació, com la del f. I per mà de E. Bayerri sobre l’obra. Al 1984 deia únicament que s'havia relligat en pell al 1944.

Al primer foli de guardes contemporànies a la relligadurà hi ha una nota sobre l’obra: “Redacción de las | Costums de Tortosa | hecha el año 1279, [ratllat més tard] resumiendo la de los notarios tortosinos | Pedro de Tamarit y Pedro Gil, | concluida el año 1272”.

Al començament del volum es guarda una fotocòpia d’una carta de Bienvenido Oliver anterior a 1876, l’original de la qual es troba, segons un apunt a la Carpeta 41 (MARQUES DE BELLET).

Aquest volum fou enviat per J. M. Font i Rius a Tortosa des de Pedralbes al 1940, on havia estat dipositat.

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 140
Location in volume ff. 1-197
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1101
Desconegut. Costums de Tortosa
Language català
Date promulgat 1272 - 1292
Incipits & explicits in MS text: [ 1] aquels Ciutadans deyen que deujen … [ f. 197v] … ¶ Comprador sino denuncia al venedor o ha son hereu (…) [f. 197v] la paga pus la
Condition acèfal i incomplet
Note donem com a expl. l'inici del darrer paràgraf
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-03-20