Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11119
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De septuagesima
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:219-21
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11852
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xlviirb-xlviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De septuagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ xlviirb] Septuagesima signifique lo temps de renouacio … [ xlviiira] … e el combatent corona de gloria
Note no té rúbrica independent
ID no. of Witness 2 cnum 11966
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 64ra-65ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De septuagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 64ra] De Septuagesima
text: S4eptuagesima signiffica lo temps de desuiacio … [ 65ra] … Car al trebalant sera donat lo diner E al corrent loguer E al combatent corona
ID no. of Witness 3 cnum 11779
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 56va-57rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De septuagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ 56va-57rb56va] S2Eptuagessima Significa lo temps de desuiaci- [f. 56vb] on … [ 57rb] … e al combatent corona
ID no. of Witness 4 cnum 11808
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. xcv
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De septuagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcv] Septuagesima
text: Septuagesima representa lo temps de renovacio quinquagesima significa lo temps de remissio … car al treballament sera donat lo diner e al corrent brans e al combatent corona
ID no. of Witness 5 cnum 11794
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lxviira-lxviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De septuagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxviira] De septua gesima
text: S4EPtua gesima signiffica lo temps sexagesima signiffica lo temps de renouacion … [ lxviiira] … car al trabeylant sara dat lo diner e al corrent brauim e al combaten corona
ID no. of Witness 6 cnum 11799
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. lviira-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De septuagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviira] Dela septuagesima
text: [S]5Eptuagesima significa lo temps de renouacio … [ lviiva] … Car al treballant sera donat lo diner:e al corrent sera donada joya:e al combatent corona
ID no. of Witness 7 cnum 11789
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. lxxxviira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De septuagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxviira] Dela septuagesima
text: [S]3Eptuagesima significa lo temps de renouacio … [ lxxxviivb] … car al treballant sera donat lo diner: e al corrent seran donats braviums e al combatent corona
ID no. of Witness 8 cnum 11784
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. lviira-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De septuagesima (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lviira] Dela septuagesima
text: S4Eptuagesima significa lo temps de renouacio … [ lviiva] … Car al treballant sera donat lo diner:e al corrent sera donada joya:e al combatent corona
Record Status Created 2010-11-17