Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11118
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Iuliano
La vida de sant Julià emperador
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:214-7
Note el text llatí agrupa cinc personatges sota la mateixa rúbrica
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11845
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. xlira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià emperador (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlira] Den iulia emperador
text: F2o altre iulia qui no fo sant ans fo maluat loqual fo apelat julia renagat. Eaquel iulia fo monge e home quis mostraue molt religios … [ xlivb] … Mas con enaquestes paraulese mesquinament moris per tots los seus el fo desemparat efo escorxat per los persienchs e del seu cuyr fo fet estrayl al Rey de percia
ID no. of Witness 2 cnum 11762
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 55vb-56va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià emperador (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ 55vb] Fo altre iulia quj no fo sant ans fo mot maluat home lo qual fo apelat iulia renagat … [ 56va] … e fo escorxat per los persiens E del seu cuyr fo sotz estrat al rey de percia
Note no té rúbrica independent
ID no. of Witness 3 cnum 11807
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. lxxvii-lxxviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià emperador (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ lxxvii] Fo altra julia qui no fo sant ans fo molt malvat home lo qual fo appellat julia renegat … [ lxxviii] … per tots los seus fo desemparat e fonch escorxat per los persienchs e del seu cuyr fo fet estrayll al rey de Persia
ID no. of Witness 4 cnum 11774
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lxvjrb-lxvijra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià emperador (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ lxvjrb] F3O altra julia qui no fo sant ans fo molt maluat hom lo qual fo apellat julia renegat … [ lxvijra] … es cortxat perlos peersiencs edel seu cuyr fo fet sots estrat al Rey de percia molt uilment
Note no té rúbrica independent
ID no. of Witness 5 cnum 11778
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. liiiivb-lvrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià emperador (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ liiiivb] Fon vn altre julia qui no fon sant: abans fon molt maluat hom:lo qual fon appellat Julia renegat … [ lvrb] … e fon escorxat per los persiencs e del seu cuyro fon fet stray al rey de persia
Note no té rúbrica independent
ID no. of Witness 6 cnum 11766
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. lxxxiiiirb-lxxxvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià emperador (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ lxxxiiiirb] Fonch vn altre iulia qui no fonch sanct: abans fonch molt maluat hom:lo qual fonch apellat Julia renegat … [ lxxxvra] … e fonch escorrat per los persienchs e del seu cuyro fonch fet stray al rey de percia
Note no té rúbrica independent
ID no. of Witness 7 cnum 11770
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. liiiivb-lvvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià emperador (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ liiiivb] Fon vn altre Julia qui no fon sanct: abans fon molt maluat hom:lo qual fon apellat Julia renegat … [ lvvb] … e fon escorrat per los persiencs e del seu cuyro fonch fet stray al rey de persia
Note no té rúbrica independent
Record Status Created 2010-11-15
Updated 2010-11-15