Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11117
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Iuliano
La vida de sant Julià cavaller
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:212-4
Note el text llatí agrupa cinc personatges sota la mateixa rúbrica
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11844
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xlva-xlira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià cavaller (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlva] De sent iulia caualer
text: F2o .i. altre iulia qui ocis son pare esa mare que nols conexia. Econ lo dit iulia qui era molt noble .i. die cassas en calça .i. ceruo. eencontinet [sic] lo ceruo … [ xlira] … perque ambdosos marit e muyler se reposaren en nostre senyor eapres aquel hom se esuanahi
ID no. of Witness 2 cnum 11761
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 55rb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià cavaller (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ 55rb] Fo altre julia qui aucis son pare esa mare que nols conexia. E col dauant dit jolia [sic] que era mot ioue e mot nobla un dia cassas e en causas un serui [sic] … [ 55vb] … sent iulia ab la sua muler apres pocs de temps plen de bones obres e dalmoynes se repausa en nostre senyor
Note no té rúbrica independent
ID no. of Witness 3 cnum 11806
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. lxxvii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià cavaller (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ lxxvii] Fo un altre julia qui oçis son pare e sa mare que nols coneixia e com lo dit julia qui era molt noble un die cassas encalsa un servo … per que ambdosos marit e muller se reposaren en nostra senyor. e apres aquell home sen ana
ID no. of Witness 4 cnum 11773
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. lxvva-lxvjrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià cavaller (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ lxvva] Fo altra julia qui ocis son para e sa mare que nols conaxia. E col deuant dit julia qui era molt joue e molt noble .i. dia casas e encalsas .i. serf … [ lxvjrb] … E sant julia ela sua muler apres pocs de tems plen de bones obres edalmoynes sa reposaren en nostra senyor
Note no té rúbrica independent
ID no. of Witness 5 cnum 11777
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. liiiirb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià cavaller (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ liiiirb] Fon vn altra julia qui mata son pare e sa mare no sabent que ells fossen. On com lo dit julia qui era molt noble: vn dia cassas e encalçaua vn ceruo … [ liiiivb] … perque abdos marit e muller se reposaren en nostre senyor. e apres aquell home desparegue
Note no té rúbrica independent
ID no. of Witness 6 cnum 11765
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. lxxxiiivb-lxxxiiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià cavaller (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ lxxxiiivb] Fo altre julia qui mata son pare e sa mare no sabent que ells fossen. On com lo dit iulia qui era molt noble vn dia cassas e encalçaua vn ceruo … [ lxxxiiiirb] … perque abdos marit e muller se reposaren en nostre senyor e apres aquell home desparegue
Note no té rúbrica independent
ID no. of Witness 7 cnum 11769
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. liiiirb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià cavaller (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ liiiirb] Fon vn altra Julia qui mata son pare e sa mare no sabent qui ells fossen. On com lo dit Julia qui era molt noble:vn dia cassas e encalçaua vn ceruo … [ liiiivb] … perque abdos marit e muller se reposaren en nostre senyor. e apres aquell home desparegue
Note no té rúbrica independent
Record Status Created 2010-11-15
Updated 2010-11-29