Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11116
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Iuliano
La vida dels dos germans Julià
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:211-2
Note el text llatí agrupa cinc personatges sota la mateixa rúbrica
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11843
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. xlra-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida dels dos germans Julià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlra] De sent iulia
text: F2o altre iulia qui hac .i. germa [f. xlrb] daquel nom matex. Eaquests ambdosos uengren a lemperador en .Teodosi qui era molt bon cristia … [ xlva] … etrobaren lo mort per que foren tots espaordits e [….] depuys nagun no guosa mentir als sants barons
ID no. of Witness 2 cnum 11760
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 55ra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida dels dos germans Julià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 55ra] Miracle.
text: Fo altre iulia qui fo frare de sent julia e aquels dos frares uengren a lemperador en teodosi qui era mot bon crestian … [ 55rb] … e trobareui lo mort per que foren tant fort espaorditz que anc en apres negun no gosa mentir als santz barons de Deu
Note no té rúbrica independent
ID no. of Witness 3 cnum 11805
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. lxxvii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida dels dos germans Julià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ lxxvii] Fo altre iulia que ach un germa daquell nom mateix e aquests ambdos vengueren a lemperador en Teodosi qui era molt bon chrestia … e trobaren lo mort per que foren tots espaordits e anch depuys nagu guosa mentir als sants barons
ID no. of Witness 4 cnum 11772
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. lxvrb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida dels dos germans Julià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ lxvrb] Fo altra julia qui fo frara de sant julia. e aquels .ij. frauen guerra alemperador en teodosj qui era molt bon crestian … [ lxvva] … e trobaren lo mort per que foren molt espaordits que anc nagun no gosa mantir als sans barons
Note no té rúbrica independent
ID no. of Witness 5 cnum 11776
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. liiiira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida dels dos germans Julià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ liiiira] Fon altre sant julia:qui fon frare de sant juli. e aquests ab dosos germans vengueren dauant lemperador theodoci:qui era molt bon chrestia … [ liiiirb] … trobaren lo mort: perque foren tots spantats e may despuys no gosaren mentir als sancts barons
Note no té rúbrica independent
ID no. of Witness 6 cnum 11764
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. lxxxiiiva-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida dels dos germans Julià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ lxxxiiiva] Fonch vn altre Julia: qui fonch frare de sanct iuli: e aquests abdosos germans vengueren dauant lemperador theodoci: qui era molt bon chrestia … [ lxxxiiivb] … trobaren lo mort: perque foren tots spantats: e may despuys no gosaren mentir als sancts barons
Note no té rúbrica independent
ID no. of Witness 7 cnum 11768
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. liiiira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida dels dos germans Julià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ liiiira] Fon vn altre sanct Julia: qui fon frare de sant Julia. e aquests ab dosos germans vengueren dauant lemperadors [sic] Theodoci:qui era molt bon chrestia … [ liiiirb] … trobaren lo mort: perque foren tots spantats e may despuys no gosaren mentir als sancts barons
Note no té rúbrica independent
Record Status Created 2010-11-15
Updated 2010-11-15