Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11115
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Iuliano
La vida de sant Julià màrtir
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:210-1
Note el text llatí agrupa cinc personatges sota la mateixa rúbrica
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11842
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. xlra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlra] De sent julia martir
text: F2o altre iulia qui fo de alemanya de molt noble linatge. epus noble fo per fe. car el se demostraua als per seguidors … mas demantinent exi del deu cors tan gran fum que tots aquels qui decosta li estauen fugiren eel enapres mori
ID no. of Witness 2 cnum 11759
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 54vb-55ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ 54vb] Fo altre iulia qui fo de alumnia de mot noble linatge mas pus noble fo per fe que per desirer de martiri se liura es mostraua als perseguidors … mas demantenent exi del seu cors tant gran flum e tan gran pudor que totz aquels qui de costa li estauen fuscren [sic] [f. 55ra] e el en apres mori
Note no té rúbrica independent
ID no. of Witness 3 cnum 11804
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. lxxvi-lxxvii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ lxxvi] Fo altre iulia qui fo de alamanya de molt noble linatge cor pus noble fo per fe car ell se demostrave als perseguidor … [ lxxvii] … mas demantinent axi del seu cors ten gran fum a ten gran pudor que tots aquells qui de costa li estaven fugiren e ell an apres mori
ID no. of Witness 4 cnum 11771
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. lxvra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ lxvra] Fo altra julia qui fo dalamaya de molt noble liyatge mas pus noble fo per fe. que per taror de martiri saliura es liuraue als perseguidors … [ lxvrb] … mas mantinent exj del seu cors tan gran fum e tan gran pudor que tots aquels qui de costa li estauen fugiren e el enapres murj
Note no té rúbrica independent
ID no. of Witness 5 cnum 11775
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. liiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ liiiira] Fon altre julia qui fon de alamanya de molt noble linatge. Mas mes noble fon per fe: car ell se demostra als perseguidors … perque decontinent exi del seu cors tan gran fum e tant gran pudor:que aquells qui deprop li stauen fugiren:e ell en apres mori
Note no té rúbrica independent
ID no. of Witness 6 cnum 11763
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. lxxxiiirb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ lxxxiiirb] Fonch altre iulia qui fonch de alamanya de mot noble linatge. Mas mes noble fonch per fe: car ell se demostra als perseguidors … [ lxxxiiiva] … per que decontinent exi del seu cors tan gran fum e tant gran pudor:que aquells qui deprop li stauen fugiren:e ell en apres mori
Note no té rúbrica independent
ID no. of Witness 7 cnum 11767
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. liiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Julià màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ liiiira] Fon altre Julia qui fon de alamanya de mot noble linatge. Mas mes noble fon per fe: car ell se demostra als perseguidors … perque decontinent exi del seu cors tan gran fum e tant gran pudor:que aquells qui deprop li stauen fugiren:e ell en apres mori
Note no té rúbrica independent
Record Status Created 2010-11-15