Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11111
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De tempore reconciliationis
Del temps de reconciliació
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:355
Subject LITÚRGIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11877
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. lxxviiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Del temps de reconciliació (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviiivb] Deles festes qui son en lo temps de reconsiliacio
text: D2it es deles festes qui son enfre lo temps de desujacio … la esgleya de pascha entro ales uuytanes de pantagosta
ID no. of Witness 2 cnum 11990
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 104va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Del temps de reconciliació (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 104va] Dites deles festes qui son enfre lo temps dela reconsiliacio
text: D4ites deles festes qui son enfre lo temps de desuiacio … lo qual temps recomta laglesa de pascha entro ales vuytaues de pantacosta
ID no. of Witness 3 cnum 11686
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 87va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Del temps de reconciliació (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 87va] De la resurrectio de Jesu crist
text: E3S dit de les festes. que son enfre lo temps de desuiacion … lo qual temps representa la glesa de pascha entro ales utaues [sic] de pentacosta
ID no. of Witness 4 cnum 11689
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. cxlii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Del temps de reconciliació (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlii] Es dit de les festes qui son entrel temps de desviacio
text: Es dit de les festes qui son enfrel temps de desviacio qui comensa da Adam … lo qual temps representa la esgleya de pasque entro a les vuytanes de pantagosta
ID no. of Witness 5 cnum 11688
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. civb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Del temps de reconciliació (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ civb] Es dit deles festes qui son en frell temps de desuiacion … lo qual representa la egleçia de pascha tro ales uuytanes de penta costa
ID no. of Witness 6 cnum 11687
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. cxixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Del temps de reconciliació (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ cxixra] E3S dit deles festes que son en lo temps de desuiacio … lo qual temps representa la sglesia fins ales octaues de pentecostes
ID no. of Witness 7 cnum 11989
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. lxxxrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Del temps de reconciliació (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ lxxxrb] E4S dit deles festes que son enlo temps de desuiacio … lo quel temps representa la sglesia de pasca fins ales octaues de penthecostes
Record Status Created 2010-11-02
Updated 2010-11-03