Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11109
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de santa Esmerenciana
Date / Place traduït 1290 a quo
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Note en la majoria de testimonis, aquesta vida està inclosa en la de santa Agnès
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11683
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 44vb-45rb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Esmerenciana, traduït 1290 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 44vb] De senta Esmerenciana
text: E3merenciana empero que fo nodrida duna leyt ab senta agnes e fo mout santa uerge … [ 45rb] … en guisa ques tardas danar al loc del martiri molt alegrament. en lo qual senta uerge ana molt cuytosament
Record Status Created 2010-10-28
Updated 2011-12-01