Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 11108
Authors Francesc Eiximenis
Titles Salms
Date / Place escrit 1409 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
Subject BÍBLIA: V. T. SALMS
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 11681
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 300 (BITECA manid 1497)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 106v-128
Title(s) Francesc Eiximenis, Salms, escrit 1409 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 106v] Aquests psalms quis seguexen son estats trets de vn petit libre que feu aquell matex maestre qui feu lo libre precedent son de gran illuminacio a la anima qui deuotament en aquells vol legir e contemplar
text: O3 E quant es digne de reprensio o e quant es criminos … [ 128] … Per tal que clarament puxa veure ma dapnacio e proueir a aquella per dignes fruyts de penitençia
Associated Persons Atribució autoria: Guillem Fontana, copista ( (Nota als folis 1 i 2 de guardes: “Autor Guillem Fontana”))
ID no. of Witness 2 cnum 11682
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4286 (BITECA manid 1496)
Copied Barcelona [?]: Guillem Fontana [?] (Wittlin), 1416 a quo - 1425 [?] (datació de l'obra i filigranes, que són força antigues en la documentació)
Location in witness ff. 114-141v
Title(s) Francesc Eiximenis, Salms, escrit 1409 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 114] Aquests psalms quis seguexen son estats trets de vn petit libre que feu aquell mateix maestra qui feu lo precedent son de gran illuminacio ala anima deuotament en aquells vol legir e contemplar
text: O3 e quant es digne de reprensio o e quant es crimjnos o quant es scelecat pecador … [ 141v] … e prouehir a aquella per dignes fruyts de penjtencia
ID no. of Witness 3 cnum 11092
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 45 (BITECA manid 1498)
Copied Nersus, 1456-03-27
Location in witness ff. 57va-67va
Title(s) Francesc Eiximenis, Salms, escrit 1409 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 57va] Aquests psalms quis saguxan [sic] son stats trets de vn petit libre que feu aquel matex maestre qui feu lo precedent son de gran illuminatio a la anima qui deuotament aquelles vol ligir e contemplar
text: O e quant es digne de reprencio o quan es criminos o quan es celerat pecador … [ 67va] … Per tal que clarament puxa veure me dapnacio e prouair a aquella per dignas fruyts de penitencia. Amen
References Tractat a: Wittlin (1987-88), “Un centenar de oraciones del Psalterium (alias laudatorium) de Francesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración original”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 178-9
Note Wittlin (1987-88: 178) nega la divisió entre un Psalterium alias Laudatorium i una Expositio in psalmos poenitentiales proposada per Massó (1910) i recollida per Martí de Barcelona (1928), de forma que aquest text és la continuació de l'anterior copiat al manuscrit
Record Status Created 2010-09-30
Updated 2013-05-31