Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1107
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 1504
Copied Joan de Vallo (f. 79: “Quj scripsit scribat semper secum domino vjuat. Johannes de Vallo vocatur semper cum domino viuat”), 1441 - 1460 (J. Riera)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 105
Collation 110 2t3/2 3t20 4t12/t11 56 612/13 716
Page Layout 22 línies (f. 7)
Size pàgina 220 × 152 mm (f. 7)
caixa 175 × 115 mm (f. 7)
caixa 185 × 120 mm (f. 81)
caixa 180 × 125 mm (f. 83)
caixa 185 × 130 mm (f. 91)
Hand tot el volum sembla d'una mateixa mà gòtica, amb cert grau de cursivitat
Watermark mà amb estel (als ff. 1-50;)
corona amb antena en creu (als ff. 50-59,) (semblant a Briquet 4610, Sienna: 1390 i 4620, Marseille: 1404;)
columna (als ff. 60-105)
Pictorial elements Caplletres: decoració d'algunes inicials en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: plegat tabeliònic, la caixa s'ha marcat plegant cada full tres vegades; queden llavors marcades set línies verticals perpendiculars de les quals les dues exteriors serveixen de marge a la caixa d'escriptura, que no sempre es respecta, com es pot veure en la varietat de caixes d'escriptura mesurades
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Condition restaurat, dels darrers folis només queden que fragments
Binding antiga, pergamí dur sobre cartó (una franja trencada al marge esquerra de la coberta posterior deixa a la vista el cartó)
Previous owners (oldest first) Balaguer: Convent dels Franciscans C. 23 (Aramón, el 1929 parla del Ms. com encara pertanyent a aquest convent)
Vic: Arxiu Provincial dels Pares Franciscans
Other Associated Texts cnum 362 MS: Bernardus Claravallensis, Revelació de la Verge a sant Bernat, escrit 1301 - 1400. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1275, 1401 - 1500
References (most recent first) Reproducció parcial dels mss. 729, 1504, M659, M911 i 1409 de la Biblioteca de Catalunya (2011)
Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 221
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 108 i 158
Tractat a: Aramon i Serra (1929), “Dos textos versificats en català de la Carta tramesa del cel”, Estudis Universitaris Catalans
Tractat a: Martorell i Trabal (1927), “Manuscrits dels PP. Caresmar, Pasqual i Martí a la Biblioteca del Convent de Franciscans de Balaguer”, Estudis Universitaris Catalans 239-40 , n. XVIII
Note a aquest ms. fa esment Aramon en el seu treball sobre l'Epístola caiguda del cel quan encara es trobava al convent

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 192
Location in volume ff. 1-2v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1137
Desconegut. Esta liçó que legirem
Language català
Date traduït 1201 - 1225
Incipits & explicits in MS text: [ 1] Ara [au]jats senyos per qual rayson | lo lapidaren li fello | quan veren que deus en ell fo | e feu mjracles per son don … [ 2v] … C2ant aquest sermo fo fenjt | lo martirj fo ademplit [?] | de ço que ell qujs es exaudit | ell regne se ses adormjt
Condition fragment
Poetic Stanza 3 x 4, 1 x 1, 2 x 4, 1 x 1, 2 x 4
Note copiat a línia tirada, que s'aproxima al text de les estrofes III-IX i XV-XVI de l'edició de Romeu i Figueras. El marge inferior ha estat esbocinat, provocant una llacuna, corresponent als vv. 21-23 i 34-36 de l'esmentada edició
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3184
Location in volume ff. 2v-14
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3689
Desconegut. Oracions i instruccions litúrgiques
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 2v] I3n absolucione excedicatorum dicatur … [ 14] … In nomine domini nostri jhesuchristi ad sit prjncipioi meo sancta Ma christo. Amen
Note són en català els fragments: f. 6v [Regles per guardar el diumenge]; ff. 6v-7 Les quatre tempres de l'any se deuen dejunar; f. 9r-v Sobre la festa de St. Matias apostol i ff. 11-13v Procediments per donar l'extremaunció (llatí i català)
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 133
Location in volume ff. 14-79
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1094
Arquebisbat. Constitucions sinodals de l'Arquebisbat de Tarragona
Language català
Date promulgat 1400 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 14] Septem sacramentis ecclesie. Set son los sagraments de santa mare esglesia … [ 79] … per aço no sens causa Yn dominj A[men]
colofó: Ffinito libro sit laus gloria Christo. Quj scripsit scribat senper secum domino vjuant. Johannes de Vallo vocatur seper cum domino viuat
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 189
Location in volume ff. 79v-82
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1136
Desconegut. Epístola de sant Miquel
Language català
Date escrit 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 79v] La pistola de sent mjquell
text: Senyor sent Mjquel trague aquesta pistola a la cjutat de Roma … [ 82] … he compdanat ha les penes jnfernals per tots temps. Deo gratjas
References (most recent first) Daniel de Molins de Rei (1931), “Notes sobre la Lletra caiguda del cel. Les versions catalanes en prosa”, Estudis Franciscans 76-80 (ed.)
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2120
Location in volume ff. 82v-85v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2733
Desconegut. Epístola caiguda del cel (prosa)
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 82v] La pisto[la] del djumenge
rubr.: A2Questa es la pistola de nostre Senyor Deus qui primerament vench del cel en Jherusalem sobre l'altar de sent Pere … gjtarense sobre la tera ha jenoyllons per los mjracles que veyen en la pistola de nostre Senyor Deu, axj com hoyrets
text: O fills d'omens, sobre totes coses guardat lo meu sant djumenge … [ 85v] … lo meu sant dicmenge sy saurets vida perdurable. Amen
colofó: Finito libro sit laus et gloria Christo. Amen
References (most recent first) Daniel de Molins de Rei (1931), “Notes sobre la Lletra caiguda del cel. Les versions catalanes en prosa”, Estudis Franciscans 81-94 (ed.) , n. Vb
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 599
Location in volume ff. 90-105
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1462
Bernardus Claravallensis. Revelació de la Verge a Sant Bernat
Language català
Date traduït 1280 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 90] C2Om lo glorios mossenyer sent bernat … [ 102v] … hacordades de turmentar […]
Condition fragment
Associated MSS/editions manid 1256 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1275. 1401 - 1500. Bernardus Claravallensis, Revelació de la Verge a sant Bernat, escrit 1301 - 1400.
Note Encara que duu el mateix títol, no es tracta del mateix text que es copia al Ms. BdC 1275. Aquest text ocupa els darrers folis del volum, l'últim que es llegeix gairebé sencer és el f. 102 -i és, per tant, d'aquest foli d'on extreiem l'explicit-, del 103 encara es poden llegir fragments d'algunes frases, però del 104 i el 105 només es poden llegir paraules
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04