Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1106
Name Jeroni Masnovell, cirurgià
Sex H
Milestones Floruit 1492
Lloc vinculat Barcelona
Associated Persons metge de/d': Ferran II el Catòlic, Rei de Catalunya-Aragó [1479 - 1516]
Affiliation cirurgià
Other Associations with Works texid 1445 Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376 ? - 1400 ad quem
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-04