Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1106
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number n.a.l. 1788
Title of volume LIBER | FUNDATIONIS ORDINIS | BEATAE MARIAE | DE | MERCEDE | REDEMPTIONIS | CAPTIVORUM ( al teixell gravat en lletres daurades)
Speculum [et Constituciones] fratrum Ordinis beatissime Dei genitricis Marie de Mercede Redempcionis captivorum […] ad usum conventus Sancte Marie de Mercede Captivorum civitatis Barchinone ( a l'inventari de la Biblioteca)
Copied Barcelona: 1444
Barcelona: 1445 (Avril et alia)
1445 - 1550 (inventari)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 136 (= II + A + i-cxxx + II) (les guardes són contemporànies de la relligadura, la primera de paper decorat)
Collation [1]-[2]12 [3]5/6 [4]-[10]12 116/5
Page Layout 40 línies (f. 33)
Size pàgina 285 × 208 mm (f. 33)
caixa 201 × 121 mm (f. 33)
Hand gòtica rodona
Pictorial elements gran caplletra inicial bipartida en blau, verd (principalment), groc i vermell que s'etèn pels marges com a una orla de la part inferior del foli, escut de l'orde a la part superior dreta del foli i a la part inferior dibuix a ploma d'un centaure armat amb una llança; al començament de les parts principals del volum (p. e. ff. xx, xxxii, xxxviiij, etc.) altres caplletres bipartides en blau i vermell, però sense la decoració realitzada; la resta de caplletres alternen en vermell i blau (les del f. xxxviiiv tenen el fons pintat, la primera en verd i la segona en blau); rúbriques, mots destacats i foliació en vermell; ca
Other features Justificació: a punta seca, amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: es veuen part de les perforacions rodones que assenyalen les línies de justificació verticals, molt a prop del tall
Reclams: horitzontals situats cap a la dreta del marge interior, sovint decorats amb un calderó en vermell o blau
Music S
Condition els ff. 5v, 26r-v, 82v i 87v són en blanc; el pergamí és de mala qualitat. Té una foliació antiga en xifres romanes i en tinta vermella que arriba fins al f. cxx, continuada després a ploma fins al final per mà moderna; la foliació antiga repreteix el f. ciii, esmenat al marge en “ciii bis” modernament Manca el f. xxvii, que era en blanc i fou retallat i també el foli final del volum, del qual en resta un taló
Binding del s. XIX, mitja relligadura en pasta amb el llom en pell vermella amb cinc nervis, a l'entrenervi inferior les inicials “B F” entrellaçades; de l'antiga en pell decorada i estampada amb el segell del Convent de Nostra Senyora de la Mercè resta enganxat a l'interior de la coberta interior un dels plans: en pell marró, amb ferros en sec, dues rodes que alternen medallons ovalats amb quadrats, tots amb una flor senzilla de quatre pètals inscrita i una àrea en forma de romb al centre, delimitada per una roda més complexa que combina medallons amb cap masculí cobert per un casc? i dues menes de flors, a cadascun dels angles de l'àrea central es troba un floró i al centre l'escut de l'ordre
History of volume Adquirit 1899
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de la Mercè (antiga relligadura)
Francisco Maldonado (Fr.), OdeM (signatura al f. 1: “fray francisco Maldonado salmanticense”)
Paris: Paul et fils et Guillemin R. D 9576
Associated persons al peu del primer foli hi ha una anotació en primera persona sobre la professió en l'orde de Espinosa (Fr.), OdeM (“Ego frater [espai en blanc] espinosa gerens abitum nouicior um ordinis sac rum de mercede facia profecionem promitens (…) de castitate impose di manib us tuy R everendi magistri Joha nnis calbo p ro et v. perpetuo de cor̃”, segueix, am lletra posterior “Joani obijt”)
relligat l'any 1899 per G. Canape, relligador
References (most recent first) Bibliothèque Nationale de France (2004), Inventaire des nouvelles acquisitions latines 3 , n. 1788
Zinelli (2002), Carta
Avenoza (2004), Inspecció personal
Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Soriano (1998), Inspecció personal
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 146
Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 116-7 , n. 129
Vernet (1962-67), “Observacions sobre el llibre Oracions de Ramon”, Estudis Romànics, 10 = Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1
Note segons Avril, un altre exemplar de qualitat superior i molt semblant es troba citat a M. Breslauer, Catalogue 94, Londres, 1961, no 110, provinent de la col·lecció Th. Phillipps. Notes de lectors, de diverses mans, en català, castellà i llatí. Al f. 1r-v una anotació gairebé il·legible que acaba al marge inferior del f. i amb les paraules: “[…] castilla esta haziendo actualmente este año 1582 en tetuan fiat fe […] Amen”. Al f. xviiijr-v un altre text castellà: “21. Jacobus dela mata magister ordinis mercedes Aragones comendatoris [?] del olivar y confessor del Arçobispo de Çaragoça (…) general de guadalajara por reformaçon de la orden”, es tracta d'anotacions sobre membres de l'orde o de persones amb ella relacionades. Al segon foli de guardes preliminars hi ha una anotació de la biblioteca sobre el volum amb referència a l'inventari de 1899. Notació musical en alguns folis (44v, 63-64v i 70v)

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 132
Location in volume ff. xxxij-xxxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1093
Desconegut. Constitucions dels pares de l'orde de la Verge Maria de la Mercè
Language català
Date escrit 1272
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxij] Seguexense les constitucions dels pares antichs del orde dela uerge maria dela merce dels catius christians les quals foran ordenades en lany MCC setanta e dos
prol.: C14Om deu pare de misericordia et deu de tota consolacio donador de conort en tota consolacio ihesuchrist son fil per la sua gran misericordia trames en aquest setgle per uisitar tot lo humanal linatge qui en aquest segle era … [ xxxijv] … tots temps per tots les nostres frares sien ob seruades complides e mantengudes Aquesta es la forma des constitucions ques seguexen areu
rubr.: Del capitol general e dela sua forma i.
text: [ xxxiijr] S4Tablim e ordenam que cascun any enla festa de santa creu dentran del mes de maig sia fet capitol general en aquell loch en que manara lo maestre que sia auistat … [ xxxviijv] … e encara que li sia despulat labit al frare qui en aytal manera sera vestit e quel git hom dela cassa. Deo gracias
Note afegit a continuació de la rúbrica es llegeix, de mà posterior: “en lo Capitol General celebrat en Barcelona en les Kalendes de Maig sent General el Reveredissim Frare Pere de Amer IV. General Lech. Vide Supra fol XI pag. 1. num. 4”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 11206
Location in volume ff. cxxxiiiirb-cxxxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10716
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Cristina
Language català
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiiirb] La interpretacio de santa Cristina
text: [ cxxxiiiiva] [c]4Ristina vol tant dir com vntada ab crisma … e oli de deuocio enla pensa e de benedictio enla boca
tit.: La vida de sancta cristina
text: [c]5Ristina fon de molts nobles parents: e fon enclosa per son pare ab.xij. seruentes enlo castell de cyro en ytalia: … [ cxxxvra] … Apres li feu leuar la lengua: mas ella [p]erço no perde lo parlar.e e apres la lengua e lan[..] la a iulia: e trague li lull. Puys julia irat la [f]eu sagetar.e lauors trames lesperit a deu
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28