Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11067
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Margarita dicta Pelagius
La vida de sant Pelagi monja
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea II:1036-37
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 12156
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. clxxxviiiva-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pelagi monja (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxviiiva] De sancta margarita quis feu frare
text: M2argarida fo apelade pelagi e fo uerge molt bele e richa enoble efo molt guardade per ses parents ebe jnstruhida en bones custumes … [ clxxxviiivb] … Ecan les uerges leuaren lo seu cors eles conegren que uerge era perque tots ne faeren penjtencia ela seboliren honradement almonestir deles uerges
ID no. of Witness 2 cnum 11611
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 219rb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pelagi monja (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 219rb] De sent pelagi monge
text: M6Arguarida fo apelada pelagi e fo uerge mot bela e rica e nobla e fo mot guardada … [ 219vb] … per que tots ne feren penitencia ela sebeliren honradament. en lo monestir de les uerges
Record Status Created 2010-09-13