Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11062
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de sant Malch
Date / Place traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11562
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. dlxviii-dlxxi
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Malch, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ dlxviii] De la vida de sent Malch mongo e catiu
text: Aquells qui deuen combatre en la mar a mans en lo port o en la nau baxen lo governament e los rems … [ dlxxi] … car lom qui es donat a Jhesuchrist pot morir mas no pot esser sobrat al qual sia donade honor e gloria in secula seculorum
Record Status Created 2010-09-08
Updated 2011-12-01