Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11055
Authors Desconegut
Titles Epístola de la mare d'Alexandre a Aristòtil
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa, Carta
References (most recent first) Editat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10731
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/921 (BITECA manid 1383)
Copied Jacobus, 1385-07-13
Location in witness ff. 27vb-28ra
Title(s) Desconegut, Epístola de la mare d'Alexandre a Aristòtil
Incipit & Explicits rubr.: [ 27vb] Aquesta es la Resposta que envja la mare dalexandre ha aristotil quant hac legida la carta que aristotil hauja tramesa et mana scriure altra Carta a ell et dix axi la carta
text: L4Egi la tua carta sauj e mostrador de tot be e aguissat ala bona uentura en aquest segle e en laltre … [ 28ra] … donchs sauj gradesch adeu ton bon castiguament e ton bon acordament e ta bona amistat
Record Status Created 2010-08-16
Updated 2010-08-26