Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


> >
Work ID number BITECA texid 11054
Titles Text en curs d'estudi
Number of Witnesses 14
ID no. of Witness 1 cnum 12572
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 5-5-5 (BITECA manid 5041)
Copied 1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. xxxvjr-v
Title(s) Text en curs d'estudi
Incipit & Explicits text: [ xxxvjr] [d]7 iu lo | propheta | Que neguna cosa | noes ferma nj segura | sens ffe. ¶ Encare | que si algun pert la | sancta ffe no pot mes a|nat- perdre. Diu axi mateix la sacra scriptura | ¶ Que si la font de ffe deffall tota la la|uor o ço quj es sembrat en lo camp es sens pro|fit … [ xxxvjv] … ¶ E finalment es de tanta de virtut ple | lom sauj que el sab les coses dures amollir | e en son cas e loch sonfferir. [sic] per ço com ell sab qual cosa | dege fer ne en qual manera tart o tost en|semps o departiment.
Associated Persons Autor (var.): Catho
Note Manca la rúbrica, que estava pensada per escriure’s fent una escala amb el marge dret de les dues primeres línies
ID no. of Witness 2 cnum 12573
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 5-5-5 (BITECA manid 5041)
Copied 1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. xxxvijr- lxr
Title(s) Text en curs d'estudi
Incipit & Explicits text: [ xxxvijr] [e]12M|PE|RO. | SO|BRE | TO|TES | SC|iençies se partany ala persona de amar tembre e | honrar nostre senyor deu. ¶ E aço fort clara|ment e profitosa ensenya la sca ffe. Catholica. | ¶ Cor començament de saujesa es temor de | deu … [ lxr] … B2on consell es noble tresaur. [sic] ¶ Aconsellet enans quet | mogues contra negun. ffort erra qujs fia en son pro|pri [sic] consell Majorment com hom pot hauer diuersos bons
Associated Persons Autor (var.): Catho
Note Al començament hi ha un gran espai en blanc destinat a la caplletra i il·lustració (90 x 90 mm). Sembla un text incomplet, tot i que el verso és en blanc.
ID no. of Witness 3 cnum 12725
City, library, collection & call number Leipzig: Universitätsbibliothek Leipzig, Rep. II 113 (BITECA manid 5190)
Copied 1301 - 1400 (Catalogus)
1350 ca. (Handschriftenportal)
Title(s) Text en curs d'estudi
ID no. of Witness 4 cnum 12707
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 546, exp. núm. 19 (BITECA manid 5178)
Copied 1391 [?] - 1410 [?] (lletra CBC)
Location in witness [1]ra-vb
Title(s) Text en curs d'estudi
Incipit & Explicits text: [ [1]ra] & puia al loch lo gual elegua (sic) lo senyor deu | teu & uenjnt als sacerdots dels linyatges … [ [1]vb] … alcunes altres coses es dit per los doctors
Condition fragment
ID no. of Witness 5 cnum 12705
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 546, exp. núm. 18 (BITECA manid 5177)
Copied 1391 [?] - 1410 [?] (lletra CBC)
Location in witness [1]ra-vb
Title(s) Text en curs d'estudi
Incipit & Explicits text: [ [1]ra] no enpero enpero deu eser per aço entes que en deu sia nen | cuna distincio de abatuatio & de feyt axi com | en nosaltres … [ [1]vb] … la primera part | se departeix en dues parts car primerament se mostra | lo proposit de bonauenturança […] | present vida segonament […]
Condition fragment
ID no. of Witness 6 cnum 12711
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 546, exp. núm. 22 (BITECA manid 5179)
Copied 1391 [?] - 1410 [?] (lletra CBC)
Location in witness [1]ra-vb
Title(s) Text en curs d'estudi
Incipit & Explicits text: [ [1]ra] se diu Ret guardo al teu seruent ço es alhon (sic) | esforçanse abe ab lo poder de natura … [ [1]vb] … leugerament defayll lom ma | sa auen ne conpasio & axis ordena auentura o a | p[er]illos de cas per ço segueix confermam donam
Condition fragment
ID no. of Witness 7 cnum 12712
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 546, exp. núm. 24 (BITECA manid 5180)
Copied 1391 [?] - 1410 [?] (lletra CBC)
Location in witness [1]ra-vb
Title(s) Text en curs d'estudi
Incipit & Explicits text: [ [1]ra] Pre | nets o tenits coreccio ço es asaber sots metets | uos humilment ala disciplina … [ [1]vb] … pora esser salut aaquell qui ha furtada la ouella & ha | fet lo pastor Car aquell ço es dauid fon dit per deu
Condition fragment
ID no. of Witness 8 cnum 12713
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 546, exp. núm. 25 (BITECA manid 5181)
Copied 1391 [?] - 1410 [?] (lletra CBC)
Location in witness [1]ra-vb
Title(s) Text en curs d'estudi
Incipit & Explicits text: [ [1]ra] E2Xipe me deliura amj aquest salm se posa | dauant aytal … [ [1]vb] … E departeix se en | dues parts car primerament dauid demana esser e- | xaudit […]ment la sua demanda posa ally
Condition fragment
ID no. of Witness 9 cnum 12714
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 546, exp. núm. 27 (BITECA manid 5182)
Copied 1391 [?] - 1410 [?] (lletra CBC)
Location in witness [1]ra-vb
Title(s) Text en curs d'estudi
Incipit & Explicits text: [ [1]ra] […] obra de virtut millores si[.] … [ [1]vb] … s[.]s & on […] que [.]ll[…]
Condition fragment
ID no. of Witness 10 cnum 12715
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 546, exp. núm. 28 (BITECA manid 5183)
Copied 1391 [?] - 1410 [?] (lletra CBC)
Title(s) Text en curs d'estudi
Condition fragment
ID no. of Witness 11 cnum 12367
City, library, collection & call number Granollers: Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, col. doc. no 31 (BITECA manid 5093)
Copied 1401 - 1410
Title(s) Text en curs d'estudi
ID no. of Witness 12 cnum 12708
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 546, exp. núm. 20 (BITECA manid 5185)
Copied 1401 [?] - 1500 [?]
Location in witness [1]ra-vb
Title(s) Text en curs d'estudi
Incipit & Explicits text: [ [1]ra] da per laor de deu enla present vida altra ue | gada per la laor dell enla ciutat celestial segons | ques diu enlo apocalipsi . a xix. c. hoy ueus en | lo cel dels angels mol[.]s gens alla &c. E | … [ [1]vb] … […] que mul | titud de sans hia quaix que digua deu anos bas | tar que siats en un mateix grau ab los altres on | se segueix per queus leuats sobre lo poble de nostre se | nyor En[…] |
Condition fragment
ID no. of Witness 13 cnum 12699
City, library, collection & call number Bethesda (Md.): National Library of Medicine, 101770638 (BITECA manid 5171)
Copied Barcelona [?]: 1475 [?]
Location in witness ff. 24r-v
Title(s) Text en curs d'estudi
ID no. of Witness 14 cnum 12607
City, library, collection & call number Milano: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, N 250 Sup. (BITECA manid 2289)
Copied 1501 - 1600 (Perarnau)
1491 - 1600 (catàleg de la Biblioteca)
1491 ? - 1500 ? (Avenoza)
Title(s) Text en curs d'estudi
Record Status Created 2010-08-16