Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11052
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de sant Amador
Date / Place traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11553
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. dxxii-dxxiiii
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Amador, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ dxxii] De la vida de sent Amador
text: En la ciutat de Genua fo hun cavaller qui avia nom Panniculas e sa muller Tiresias e avien grans riqueses mas no avien fills … [ dxxiiii] … e anassen en Roma e aqui ell fina sos dies en bones obres e nostre Senyor Deu fa aqui molts miraccles per amor dell
Record Status Created 2010-07-09
Updated 2011-12-01