Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1104
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Manuel Jiménez Catalán
Title Apuntes para una bibliografía ilerdense de los siglos XV al XVIII
Source Revista de Bibliografia Catalana
Date / Location 7 1907: pp. 5-304
Source of Data for Works texid 1418 Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 1183 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 6-VII-20. Lleida: Enric Botel, 1495-11-05. Clemente Sánchez de Vercial, Sagramental arromançat (tr. Desconegut), traduït 1423 a quo - 1495 ad quem.
manid 1918 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-41 (2). Lleida: Enric Botel, 1490. Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem.
manid 1342 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-41 (3). Saragossa[?]: Pablo Hurus, 1493 ca. Desconegut, Art de bé morir amb breu confessionari (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1410.
copid 1163 MS: Lleida: Desconeguda. Lleida: Enric Botel, 1498. Lluís Joan del Milà i de Borja, Bisbe de Lleida, Decret, escrit 1459 - 1498.
manid 1257 Ed.: Lleida: Provincial. Lleida: Enric Botel, 1495 ca. Desconegut, Ritual de la catedral de Lleida (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500.
manid 1377 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/12801. Lleida: Enric Botel [?], 1489-06-02. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1355 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/12802. Lleida: Enric Botel [?], 1489-02-15. Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-03-28