Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11049
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (II) ?
Titles La vida de santa Bàrbara
Date / Place traduït 1290 [?] - 1330 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Note molt semblant a les versions impreses
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11549
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. dix-dxi
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de santa Bàrbara, traduït 1290 [?] - 1330 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ dix] De la vida de santa Barbera
text: En lo temps den Maximia emperador era hun honrat baro en la ciutat de Nicomedia appellat Discor … [ dxi] … e an Valeri qui era hom religios soterra lo seu cors en lo qual loch se fan molts miraccles per la virtut de jhesuchrist
Record Status Created 2010-07-09
Updated 2011-12-01